Peab Byggservice AB söker Arbetschef

 
Peab Byggservice AB söker ArbetschefPeab är Nordens Samhällsbyggare med 14.000 anställda och en omsättning överstigande 46 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Vi söker en Arbetschef för Byggservice med starkt engagemang för personal och affär. Brinner du för utveckla din personal, men också den marknad ni verkar inom kan detta vara rollen för dig! Som Arbetschef vågar du tänka utanför de befintliga ramarna, men får samtidigt med dig alla på resan.

Du kommer att ansvara för en byggserviceenhet i Södra Skåne med kontor i Staffanstorp samt två mindre enheter i Trelleborg och Ystad. Du har det yttersta personalansvaret för en styrka på sammanlagt 80 medarbetare, varav 17 är tjänstemän och 63 är yrkesarbetare.

 

Arbetschefens roll

Högst på din agenda är att du på ett inspirerande, lyhört och engagerande sätt leder alla i samma riktning. Du ansvarar för att dina medarbetare växer i sina roller genom kontinuerlig kompetensförsörjning, samt att personalstyrkan är rätt bemannad utifrån era mål och de behov som enheterna har.

Arbetschefen har det övergripande ansvaret för budgetfrågor, så som prognosarbete, anbudslämning, kontraktsskrivning, avtal och inköp, samt att verksamheten utifrån ekonomiska aspekter fortsätter växa och bli allt mer framgångsrika. Utveckling och kvalitetsarbete gällande arbetsmiljöfrågor är väldigt viktiga bitar som också innefattas i din roll.

Framtagandet av kund- och marknadsplaner inkluderas i din roll, samt att du har det övergripande ansvaret för arbetet med kundvård, nya affärsmöjligheter samt varumärkesuppbyggnad.

Det är ett krav att du har en bakgrund i en ledande position där du fått möjligheten att framgångsrikt jobba med människors utvecklig och teamkänsla. Du har en tydlig erfarenhet av ekonomiskt ansvar, och arbetat med bestämda mål och vägar för att nå dit. Vi ser även att du aktivt jobbat med arbetsmiljöarbete. Positivt är om du har en eftergymnasial utbildning inom byggteknik, ekonomi och/eller ledarskap.

 

Vem är du?

Du leder på ett engagerande, coachande och ödmjukt sätt. Du får medarbetarna att göra det lilla extra, det vi inom Peab kallar Världsklass. Då du ingår i ledningsgruppen för distriktet, är det viktigt att du kan göra din röst hörd och vågar vara med och påverka samt vara en beslutskraftig chef. Det är också viktigt att du inspireras av att tänka nytt, samt har förmågan att lyfta blicken och prioritera samt delegera det som måste göras för att komma framåt.

Du besitter en god samarbets- och planeringsförmåga. Att du kan kommunicera på ett enkelt, genomtänkt och tydligt sätt är av största vikt. Du får ofta feedback kring din goda ledarskapsförmåga, din höga integritet och affärsmässighet. Det är lätt att lita på dig och få förtroende för dig.

När det kommer till ditt affärsmannaskap så är det viktigt för dig att alltid ha ett helhetstänk kring ekonomiska aspekter och sätter kunden i fokus. Du ser alltid möjligheter till nya affärer och kommer med förslag på hur ni kommer framåt kring respektive kund.

 

Peab erbjudande

Du får vara med och påverka för ett hållbart samhälle och verka tillsammans med otroligt skickliga människor. Du får chansen att vara med på det som andra bara pratar om, att göra riktig skillnad och vara i ett bolag som växer och där det satsas väldigt mycket.

Du får jobba i ett bolag där man har roligt tillsammans, är målinriktade och där man ser till att allt man genomför är i världsklass.

Läs mer om vår verksamhet på peabbyggservice.se

 

På Peab finns det stora möjligheter och man satsar mycket på team och gemenskap. Här ser alla varandra och alla är lika viktiga. Man står för det man säger och man levererar i tid. 

VIDARE UPPLYSNINGAR
Catharina Holmström tel: 0702-69 18 96

ANSÖKAN
Sök tjänsten!

SISTA ANSÖKNINGSDAG
2017-04-03

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb