60 gröna projekt får dela på 140 miljoner

 
60 gröna projekt får dela på 140 miljoner60 projekt som främjar hållbart bostadsbyggande får dela på 140 miljoner kronor. Foto: Getty Images Boverket har beviljat drygt 140 miljoner kronor till projekt som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan.
Stöd har bland annat beviljats för effektiva byggprocesser och projekteringar, självstyrning av uppvärmning och ventilation, innovativa träkonstruktioner, energieffektivisering, återanvändning av byggnadsmaterial samt digitala lösningar.

Stödet gick att söka under hösten 2018 för att utveckla eller använda en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process. Totalt kom det in 152 ansökningar varav 60 har beviljats stöd. Sökande har framför allt varit företag, men även universitet, kommuner och föreningar har sökt stöd.

De beviljade projekten avser både förstudier och genomförandeprojekt och har fokus på experimentell utveckling, forskning eller processinnovation.

– Många företag har innovativa och klimatsmarta idéer om bostadsbyggande och därför har intresset för stödet varit stort. Ett grundkrav för att beviljas stöd är att resultat och erfarenheter av genomförda åtgärder ska spridas. Därför är det vår förhoppning att många av åtgärderna kommer att få ett genomslag i bostadsbyggandet framöver, säger Hans Lindgren, handläggare på Boverket, i ett pressmeddelande. 


Projekten som fått stöd:
(Sökande/projektnamn/beviljat stöd)

Ludvika kommun/Bysjöstrand/ 1 571 250

Arbrå Hissystem AB/Installation pilotprojekt tillgänglighet Arbrå/8 043 833

Cathrine Bûlow & Maritha Wallhagen/Urban eco /337 500

Kontrollbolaget by ilo AB/Kontrollplansfunktion med bankID/675 000

Norrlands Trähus AB/Klimatneutralt byggsystem i trä för/4 164 500

Circuitus AB/Utveckling av ett helheltskoncept för hållbara småhus i limträ/809 100

Växjöbostäder AB/Interface of life/1 800 465

AB Uppvidingehus/Nyproduktion järnvägsområdet, Åseda/4 173 750

MAF Arkitektkontor/Flexi-home/375 000

ProDevelopment i Sverige AB/Prospekteringsmetodik för återanvändning av stålkonstruktioner/750 000

Tornet Bostadsproduktion AB/Tallbohov Electric Village, Järfälla Kommun/19 725 000

Lunds universitet/Funktionsintegration i 3D-printade byggnadsstrukturer/3 355 343

BoKlok Housing AB/En konfigurerbar produktplattform för hållbart bostadsbyggande - en förstudie/1 679 250

Smartvent Sverige AB/Behovsstyrd decentraliserad ventilation för bostäder/1 953 750

Lunds tekniska högskola/Potentiell miljöpåverkan av renoveringsåtgärder för flerbostadshus i Sverige/1 122 633

Sweco Architects AB/Trädhusstaden/686 265

Lunds universitet/Hållbart boende i gemenskap: ett steg mot integration och minskad klimatpåverkan/4 813 920

Kod Arkitekter AB/Anpassningsbara Bostäder över Tid/2 340 000

Kungliga tekniska högskolan/Effektiva EAE integrerarde i låtemperatur värme och högtemperatur kyla/1 561 650

Barkarby Science AB/Barkabystaden som testbädd/1 537 500

Skanska Sverige AB/Testpilot- EU-kommissionens hållbarhetssystem för byggnader Level(s)/258 750

Cementa AB/Innovativt bostadsbyggande genom flexibla robotar i samverkan med människor/10 730 000

Luma Design/NESTINBOX/1 544 250

Kungliga tekniska högskolan/Mot hållbart (fossilfritt) värmesystem imindre bostadshus/887 276

Zyax AB/Lärande optimal golvvärmestyrning för bostäder/1 387 693

BOX Bygg AB/Nyttjande av artificiell intelligens för optimering av bostadsprojekt/1 348 500

Colive AB/THE COLIVE ENABLER/4 320 000

ETTELVA Arkitekter/Cirkularitetsindex (CIX) - Ett verktyg för att mäta cirkularitet i ett bostadsprojekt/750 000

Prefab Design System Stockholm AB/ArchiModule - En Bostadsprototyp/696 000

Sollentuna kommun/Utveckling av process och organisation för total LCA av en hel stadsdel//825 000

KTH Arkitekturskolan/Self Build City - en prototyp för starkt hållbara bostäder/1 913 050

Brf Kvällsdoppet/Rationella bostäder/600 594

ETC Bygg AB/Klimatpositiva Hyreshus av Trä, pilotprojekt i Västerås/8 622 000

Tyréns AB/EPD verktyg för industriellt producerade flerbostadshus/425 625

ETTELVA Arkitekter/"Omtankesindex" - Inspiration och uppföljning av hållbarhet i uppdrag/187 500

Sveafastigheter Bostad AB/Betongbygglådan - Processverktyg för hållbart bostadsbyggande i betong/1 126 000

Maestro Design & Management AB/Bygg 4.0 projektering med digitala verktyg från fartygsproduktion/760 875

IVL Svenska Miljöinstitutet/Digital tvilling - loggbok för spårbart, hållbart och innovativt bostadsbyggande/2 454 000

Raw Property AB/Raw - Bostaden och flerbostadshuset/1 559 976

Limesource AB/Digital tvillingmatchning ur ett cirkulärt hållbarhetsperspektiv/1 369 380

Zyax AB/Trådlös belysningsstyrning för effektivare bostadsinstallationer/1 200 386

Belatchew Arkitekter AB/LCA och kostnadskontroll i designfasen/1 575 000

SmartFront AB/Fuktstabil och luftad isolering med ventilationskanaler/892 500

Satisfactory AB/Produktutveckling av giftfritt och 100% återvinningsbart golvsystem/450 000

Torget Arkitekter AB/Prototyp av prefabricerat samverkansbjälklag/923 446

Ochno AB/Smart likströmsnät för bostäder baserat på USB-C standarden/543 750

Sally R AB/Lågtemperaturkatalysator iventilationsystem för att rena luft utan tryckfall/4 146 388

Mariehus Fastigheter AB/Nyproduktion av flerbostadshus i trä/1 901 657

Jan Öhman (enskild firma)/K-balken/392 250

Calidiro Building Technology AB/Det klimatsmarta byggandet/2 000 000

Graytec AB/Gråvattenåtervinning för hygienändamål i större fastigheter/1 080 000

JLM Healthy Homes AB/Behovsstyrd ventilation i bostäder - Inverkan på energianvändning och luftkvalitet/97 500

Efem arkitektkontor AB/En villa för 2050/225 000

Chalmers tekniska högskola/Digital analys, simulering och verifiering av boendekvaliteter/2 799 000

Chalmers tekniska högskola/Den anpassbara lägenheten: fokus på ett hållbart bostadsbyggande/2 298 000

Chalmers tekniska högskola/Integrering av LCAi planering, utformning och konstruktion av bostäder/2 487 000

Chalmers tekniska högskola/SPACES- Glasade utrymmen för ett resurseffektivt, socialt och hälsofrämjande boende/4 340 000

Building Future Institute Sweden/Resilienshus i Floda - Ett självförsörjande flerfamiljshus/5 544 600

Ola Stenberg (enskild firma)/Vidareutveckling av ett aktivt reglerat ventilationsdon/1 162 500

SVEBOM AB/Artificiell intelligensbaserad projektplattform/3 232 500


Läs Byggvärlden nr 6
Läs Byggvärlden nr 6!
Klicka här

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!