Åtta nominerade till Stenpriset

 
Åtta nominerade till StenprisetMalmö Live är en av de nominerade projekten. Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor Åtta projekt från olika delar i landet har nominerats till Stenpriset 2017.
Bland dem finns bland annat stadscentrum, torg och en kyrka. 
–  De lyfter fram allt från hantverkets detalj till det stora projektet som förändrar en hel stadsmiljö, säger Kai Marklin, juryordförande och ordförande i Sveriges Stenindustriförbund.  


Estetiskt, hållbart och nyskapande, det är kärnvärdena som ett stenprojekt måste leva upp till för bli aktuellt för Stenpriset.
 – Men det är samtidigt viktigt att understryka att priset premierar en helhetssyn som vilar på en djupare förståelse för materialet, och som i slutänden gör att stenen kommer till sin rätt, säger Kai Marklin, i ett pressmeddelande. 

 Kärnvärdena utesluter heller inte breda tolkningar, betonar han.
– Det finns förstås nyskapande i traditioner på samma sätt som det alltid finns hållbarhet i god arkitektur.

 I ett nästa steg kommer juryn att utse en finaltrio, varifrån den slutgiltiga vinnaren utses senare i höst.

Stenpriset har genom åren visat upp den stora bredd som även stenbranschen uppvisar.
– Det lyfter fram allt från hantverkets detalj till det stora projektet som förändrar en hel stadsmiljö, säger Kai Marklin.

Nominerade 2017:

Stenstaden Sundsvall – ett omfattande förändringsarbete i stadens centrum som knyter an till en kulturmiljö med riksintresse.

Brunkebergs torg, Stockholm – en omgestaltning till ett modernt torg och en mötesplats som lever upp till alla behov, från sittplatser till lek.

Bastionsparken, Jönköping –  en försvarsanläggning har återuppstått som en plats för vila och blomsterprakt.

Malmö Live – en kongressanläggning,  en konsertsal och ett hotell hålls samman av en stenbelagd entré där nyckelorden är tillgänglighet och öppenhet.

Helsingborg central – den nya entrén är lika mycket ett landmärke som en målpunkt som stärker stadens samband.

Stortorget, Karlskrona – Området vid Karl XI har genomgått en omfattande restaurering och omgestaltning i syfte att skapa en ny mötesplats.

Bro Park
–  galoppbyggnaden är av genomgående äkta material där lätta lyftet i linjerna förankras i gedigna stengolv.

Stora Hammars kyrka – ett modernt restaureringsarbete som är en kombination av den senaste tekniken och ett traditionellt hantverksarbete. 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se