Gästbloggen
 

BIM-verktyg ger en billigare projektering

Många konstruktörer använder i dag olika BIM-modeller skapade i olika BIM-verktyg för ett och samma projekt. Genom att koppla samman produktionsmodeller och analysmodeller kan projekteringen effektiviseras och stora besparingar göras, skriver BIM-experten Mohammed Ba...

+ Read more

Många konstruktörer använder i dag olika BIM-modeller skapade i olika BIM-verktyg för ett och samma projekt. Genom att koppla samman produktionsmodeller och analysmodeller kan projekteringen effektiviseras och stora besparingar göras, skriver BIM-experten Mohammed Barikan.

I dag erbjuder marknaden mängder av olika programvaror som används som BIM-verktyg. Bland byggkonstruktörer används i huvudsak två olika typer av verktyg. Den ena typen är rit/modelleringsverktyg som används för att framställa produktionshandlingar. Modellen som framställs i ett sådant ritverktyg kallas för produktionsmodell. Den andra typen är beräknings- och analysverktyg som används för att utföra statiska beräkningar och dimensionering. Den modell som genereras i dessa verktyg kallas för analysmodell. I dag är det inte ovanligt att konstruktörer skapar båda modellerna separat.

Om produktionsmodellen och analysmodellen istället kopplades samman skulle man endast behöva modellera en gång, samtidigt som man försäkrar sig om att båda modellernas geometri blir exakt lika. Detta görs genom att på olika sätt konvertera produktionsmodellens filformat.

Nyligen genomförde jag och Siavash Ehsanzamir studien Från modellering till dimensionering, på KTH. Denna undersökning visar att hela 40 % av modellerings- och konstruktionsberäkningstiden kan besparas genom att man kopplar samman både produktions- och analysmodeller.

För att denna sammankoppling ska fungera förutsätts att den som skapar produktionsmodellen har kännedom över hur analysprogrammet ”tänker”, vilket sällan är fallet. Denna okunskap är orsaken till att många projektörer inte tror på en sådan integrering av modellerna. Det går att skapa en produktionsmodell som visuellt ser helt korrekt ut, men blir fel efter att den har överförts till en analysmodell.

Många erfarna konstruktörer i branschen är kritiska till användandet av avancerade beräknings- och analysverktyg trots att fördelarna är många. De anser att det finns en risk att konstruktörer börjar förlita sig blint på resultaten från dessa program då bara ett litet inställningsfel kan göra att felaktiga värden och analyser erhålls. Detta leder i sin tur till en felaktig dimensionering av konstruktionen vilket kan resultera i ödesdigra konsekvenser.

Jag kan delvis hålla med om denna kritik, men jag anser att dessa program endast är verktyg som vägleder oss till att lösa problemen vi står inför. Dessutom vill jag poängtera att som ingenjör bör man ha en tillräcklig analytisk förmåga för att kunna kontrollera att resultaten stämmer överens med verkligheten.

En annan fördel med analysverktygen i jämförelse med traditionell dimensionering av den bärande konstruktionen är att man vid traditionell dimensionering ofta använder förenklade beräkningsmetoder, tabellvärlden och lathundar för att spara tid. Vilket i sin tur leder till kraftiga överdimensioneringar av konstruktionen.

Det som beräknings- och analysverktygen tillför är en optimering av dimensioneringen och på så sätt åstadkommer man bästa möjliga utnyttjandegrad. Enligt den ovan nämnda rapporten kan materialåtgången av stål reduceras med 49 % och materialåtgången av trä minskas med hela 54 %. När man ser dessa siffror är det uppenbart att man kan göra stora besparingar genom att använda analysverktyg. Analysverktygens stora besparingar i kombination med en integration av både produktions- och analysmodeller skulle leda till en lönsammare och effektivare projektering.

Mohammed Barikan
BIM expert och lärare i BIM och byggkonstruktion på Nackademin Yrkeshögskola

- Read less

Presentation

Här publiceras inlägg från gästskribenter som ger sin syn på branschen.

Taggar