Bostäder ska planeras regionalt

 
Många storstadskommuner tar inte ansvar för att minska bostadsbristen. Nu har Regeringen utsett en parlamentarisk kommitté som ska undersöka hur ansvaret för planeringen av bostäder kan flyttas till regional nivå.

Det är inte efterfrågan som styr hur många bostäder som byggs i Sverige. I alla fall inte överallt.

I Stockholm där det råder skriande bostadsbrist valde Värmdö kommun att bygga sex lägenheter 2011. Det är en lägenhet mindre än vad som byggdes i Ludvika, Dalarna, där befolkningen minskar.

Nu har regeringen tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska utreda hur ansvaret för planeringen av bostäder kan stärkas på regional nivå i syfte att få fart på byggandet.

- Vi har tillsatt en rad utredningar för att se över Plan- och bygglagens utformning. Det som återstår är att stärka den regionala planeringsnivån, säger bostadsminister Stefan Attefall (KD).

Kommittén ska utvärdera hur samordningen av bostadsförsörjningsfrågorna på regional och kommunal nivå fungerar i dag och utifrån det föreslå förändringar i Plan- och bygglagen.

Utredningsgruppen ska bland annat se över vad som borde ingå i fysisk planering på regional nivå och särskilt analysera om nationella och regionala mål, planer och program ska bedömas där i stället för i kommunerna.

- Många kommuner är frustrerade över alla avvägningar de behöver göra. Vi behöver hitta en bred parlamentarisk lösning som håller över tid. Det här kommer inte att ge resultat imorgon men i långa loppet, säger Stefan Attefall.

Resultatet av utredningen ska redovisas i mars 2015.

Marie Bergström
marie.bergstrom@byggvarlden.se

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!

 
 
 
 
-->