Boverket ska utreda undantag från bygglov

 
Boverket ska utreda undantag från bygglovSolpaneler och solfångare kan komma att undantqas från krav på bygglov. Foto: Getty Images Boverket får i uppdrag av regeringen att utreda fler undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan. 

Boverket ska i sitt uppdrag, som baseras på regeringens proposition för en effektivare plan- och bygglag,  utreda förutsättningarna för:
  • ett generellt undantag från bygglovskrav vid ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på andra byggnader än en- tvåbostadshus. 
  •  ett generellt undantag från kravet på bygglov för montering av solcellspaneler och solfångare. 
  •  ett generellt undantag från kravet på bygglov för altaner i anslutning till en- tvåbostadshus och föreslå en definition av begreppet altan. 
 Boverket ska dessutom se över kraven för vad som kräver en anmälan enligt plan- och byggförordningen.Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!