Gästbloggen
 

Branschen måste pressa kostnaderna

Det är dags för politiker, kommunala bostadsbolag och byggföretag att på allvar ta sitt samhällsansvar och bygga fler hyresrätter.

Det skriver Barbro Engman, förbundsordförande, och Jonas Hagetoft, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen i en debattartikel.

Trots stor efterfrågan på hyresrätter och prisrekord för bostadsrätter byggs det inte tillräckligt. Människor kan inte flytta dit jobb och utbildning finns och företag har svårt att rekrytera den personal de behöver. Nu är det dags för både politiker, kommunala bostadsbolag och byggföretag att på allvar ta sitt samhällsansvar och bygga fler hyresrätter.

Önskar du hyra en etta får du i genomsnitt vänta i över två och ett halvt år och om du behöver en lägenhet med fyra rum är kötiden i genomsnitt tre och ett halvt år.

Det visar en ny rapport från Hyresgästföreningen ”Ett land fullt av bostadsköer”. Vi har frågat samtliga kommunala bostadsförmedlingar och allmännyttiga bostadsbolag om hur deras bostadsköer ser ut och svaren ger en dyster bild av läget.

Kötiderna är för långa i alla delar av landet. Bor du dessutom på en ort som växer får du vänta väldigt länge. I tillväxtregionerna är kötiderna för en etta i genomsnitt nästan fyra år och för en fyrarummare fem och ett halvt år. Allra längst är köerna i Stockholms, Uppsalas, Hallands och Norrbottens län.

Bristen på hyresrätter är stor i praktiskt taget hela Sverige och det blir bara värre. Enligt Boverket är det nu bostadsbrist i mer än hälften av landets kommuner. I 85 procent av kommunerna saknas det hyresrätter. 80 procent av landets allmännyttiga bostadsbolag har inga ledig...

+ Read more

Bristen på hyresrätter är stor i praktiskt taget hela Sverige och det blir bara värre. Enligt Boverket är det nu bostadsbrist i mer än hälften av landets kommuner. I 85 procent av kommunerna saknas det hyresrätter. 80 procent av landets allmännyttiga bostadsbolag har inga lediga lägenheter så köerna är långa i stora delar av landet.

Med dessa siffror är det obegripligt att de allmännyttiga bostadsbolagen inte bygger hyresrätter. Det finns ett tydligt behov och ett stort utrymme att öka byggandet generellt sett, men framför allt av hyresrätter.

Det handlar om att sätta spaden i marken och komma igång. Med politisk vilja och tydliga direktiv kan de politiker som vill och vågar använda det kommunala bostadsbolaget för att bygga mer och direkt påverka både omfattning och inriktning av bostadsbyggandet.

Kommunpolitiker kan ge ägardirektiv till sina allmännyttiga bostadsbolag med ett särskilt uppdrag att bygga ett visst antal hyreslägenheter varje år. De kan ställa krav på de byggbolag som köper marken, de kan öronmärka områden för hyresrätter och de kan kräva tillbaka byggrätter som inte är påbörjade inom en viss tid. Verktygslådan för en förändrad byggpolitik finns, det handlar bara om att landets politiker och tjänstemän ska våga - och vilja - börja använda den på rätt sätt.

Byggbranschen borde dessutom kliva fram och visa att det går att pressa byggkostnaderna. De pratar om att effektivisera, industrialisera och öka produktiviteten. Det är bra, men det behöver också visa sig i praktiken. Prissättningen för byggande av hyresrätter kan inte vara styrt av bostadsrättsbyggandet utan måste ses som en egen sektor.

Beställare behöver börja pressa de anbud som kommer in så att det kan byggas hyresbostäder som breda inkomstgrupper har råd att bo i. För samhället måste lösa bostadsförsörjningen för fler än de med högst inkomst och för att lyckas med det krävs lägre byggkostnader.

Långa kötider till hyresrätter hjälper inte tillväxten i Sverige, tvärtom riskerar den i stället att stjälpa den. Bristen på bostäder och särskilt på hyresrätter hämmar redan idag dynamiken i samhället och den svenska ekonomin på ett allvarligt sätt.

Nu är det dags för en kraftsamling kring bostadspolitiken både lokalt och nationellt, där alla aktörer behöver bidra med sitt kunnande och expertis. Framför allt handlar det om att på allvar komma igång med byggandet.

För det finns bara ett sätt att råda bot på bostadsbristen i Sverige och det är att bygga mycket, mycket mer.

 

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Jonas Hagetoft, bostadspolitisk utredare Hyresgästföreningen

 

- Read less

Presentation

Här publiceras inlägg från gästskribenter som ger sin syn på branschen.

Taggar