Gästbloggen
 

Bygg boende för äldre till rimliga kostnader

Att bo bra på äldre dar är ingen självklarhet. Det visar rapporten ”Boende för äldre till rimliga kostnader” som PRO, Pensionärernas Riksorgansation...

+ Read more

Att bo bra på äldre dar är ingen självklarhet. Det visar rapporten ”Boende för äldre till rimliga kostnader” som PRO, Pensionärernas Riksorgansation, tagit fram.

Allt för många äldre bor i hus och lägenheter som inte är anpassade för ett liv med avtagande rörlighet och ork. Att sitta fast i ett flerfamiljshus på tredje våningen utan hiss är en verklighet för många äldre. Det finns få alternativa boenden att flytta till och de som finns är dyra. I PRO:s nyligen genomförda medlemsundersökning uppgav så många som en tredjedel av medlemmarna att de är mycket eller ganska oroade för sitt boende i framtiden.

Det är en välfärdsvinst om äldre bor bra – i första hand för individen, men också för samhället. Ett bra och tillgängligt boende gör att äldre kan bo hemma och leva ett självständigt liv högre upp i åldrarna. Det skjuter upp och minskar kostnader för vård och omsorg.

Möjligheten att flytta till ett bättre boende i tid handlar om tillgången på bra och tillgängliga bostäder. Avgörande är också vilka förutsättningar äldre har att betala för sitt boende. Men för den äldre person som i tid vill planera sitt boende finns få, om ens några alternativ. Det råder bostadsbrist i 135 kommuner och brist på hyresrätter i nästan hela landet. Bostadsbyggandet är rekordlågt just nu.

I dagsläget finns det ca 35 – 40 000 seniorboenden och trygghetsboenden i hela landet, det vill säga vanliga bostäder med god tillgänglighet och ibland med gemensamhetslokaler och någon form av extra service. Detta motsvarar inte på långa vägar ens det behov som finns idag. Den bistra sanningen är också att de lägenheter som trots allt finns är på tok för dyra för den genomsnittliga PRO-medlemmen med en månadsinkomst på 13 832 kronor.

PRO konstaterar att varken kommun eller stat tar det ansvar som krävs för ett bra boende för äldre. Kommunerna har dålig kunskap om hur deras äldre invånare vill bo i framtiden. Långt ifrån alla kommuner har en bostadsförsörjningsplan, vilket de är skyldiga att ta fram under varje mandatperiod.  Ytterst få kommuner inventerar sina befintliga bostadsbestånd för att se vilka renoveringsbehov som finns.

Kommunerna måste ta ansvar för äldres boende. Det är inte en äldreomsorgsfråga utan det handlar om boende- och bostadspolitik. Vi vill peka på de orimliga ekonomiska förutsättningar som idag finns för ett bra boende för äldre. Byggs ett bra boende för äldre har samhället stora vinster att göra.

Curt Persson, ordförande PRO.

- Read less

Presentation

Här publiceras inlägg från gästskribenter som ger sin syn på branschen.

Taggar