Cedervall toppar bland arkitekter

 
Cedervall toppar bland arkitekterKunskapsstaden i Kiruna där Cedervall arkitekter arbetar på uppdrag av den norska entreprenören HENT. Projektet byggstartade under 2020. Cedervall arkitekter AB är den mest anlitade arkitekten inom kategorin skol- och förskolor. Det framgår av en specialrapport som Byggfakta tagit fram inför skolstarten, och som publiceras i senaste numret av Byggvärlden.

Cedervall arkitekter är den mest aktiva skolarkitekten genom sina många uppdrag från SISAB, under perioden hösten 2017-hösten 2020. I en tidigare lista som publicerades låg Sweco etta samtidigt som Cedervall inte fanns med alls. Förklaringen till att det skett förändringar i toppen är att databasen uppdaterats med information om SISABs projekt.  

Ett flertal projekt från SISAB, den största byggherren av skolor i Stockholm, påverkade rankingen över de mest aktiva arkitekterna inom skolbyggandet i Sverige.

- Det här är ett exempel på hur levande projektdatabasen (som Byggfakta har) är. Från att den första rankingen togs fram till ett utkast av rapporten, tills att ny färskare ranking togs fram cirka tre veckor senare då rapporten släpptes, ändrades det om i toppen bland de mest aktiva arkitekterna, förklarar Peter Åhs, marknadschef på Byggfakta. 
Cedervall Arkitketer har haft många uppdrag för SISAB men även för beställare som Uppsala skolfastigheter och andra kommunala uppdragsgivare, samt därtill för privata aktörer som HENT, Hemsö och Hemfosa. 

               
ARKITEKTFÖRETAG/GRUPPORTANTAL PROJEKTBYGGKOSTNAD MKR TOTALT
1.Cedervall Arkitekter ABStockholm705 000
2.Tengbomgruppen ABFlera604 266
3.SWECO Architects ABFlera574 599
4.White Arkitekter ABFlera437 850
5.Liljewall Arkitekter AktiebolagGöteborg, flera342 183
6.Norconsult ABFlera301 614
7.Tyréns ABFlera292 257
8.bsv arkitekter & ingenjörer abFlera28998
9.New Line ArkitekterMalmö251 189
10.Arkitema ArchitectsFlera247 505
11.LINK arkitektur ABFlera231 139
12.Arkitektgruppen GKAKNorrköping, flera191 192
13.KLARA arkitekterKarlstad181 201
14.Projektengagemang ABFlera18815
15.D OFFICE arkitekter ABGöteborg171 210


Hela rapporten med de senaste rankinglistorna (topp 33) över arkitekter och entreprenörer, samt annan statistik över skolbyggande, går att beställa kostnadsfritt genom att skriva "skolstart" i ämnesraden och mejla till: jatack@byggfakta.se

Källa: Byggfakta. Om rankingen: Upphandlade aktörer utifrån antal rapporterade projektuppdrag på byggstartade skolor och förskolor de senaste tre åren, hösten 2017 till hösten 2020 (nuläget i databasen vid tidpunkten augusti 2020). Uppskattad total byggkostnad på deras projekt. Ibland är skolan/förskolan en del i ett större projekt innehållande olika byggkategorier. Projekten består av en blandning av små och stora uppdrag, en blandning av nybyggnation och ROT-projekt över hela Sverige.

Taggar

Skola

 
 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se