De får utmärkelse för hållbar stadsutveckling

 
  • Cathrin Bergenstråhle (M), kommunalråd och ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden Nacka kommun Magnus Andersson, vd Aros Bostad, Josefine Andreasson, hållbarhetsansvarig , Fredrik Möllerberg, projektchef. Foto: Nacka kommun

    Cathrin Bergenstråhle (M), kommunalråd och ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden Nacka kommun Magnus Andersson, vd Aros Bostad, Josefine Andreasson, hållbarhetsansvarig , Fredrik Möllerberg, projektchef. Foto: Nacka kommun

  • Projektet O2 i Orminge, etapp 1.

    Projektet O2 i Orminge, etapp 1.

Föregående
Nästa
 
Aros Bostadsutveckling AB erhåller Nacka kommuns utmärkelse för hållbar stadsutveckling för bostadsprojektet O2 Orminge. Utmärkelsen sammanfaller med att den andra etappen om ytterligare 105 lägenheter produktionsstartas. 
- Vi är jättestolta, det är roligt att vårt hållbarhetsarbete uppmärksammas, säger  Josefine Andreasson, hållbarhetsansvarig Aros Bostad.

I Orminge, Nacka, bygger Aros bostad ett kvarter med totalt 267 brf-lägenheter uppdelade på tre etapper. Aros har fokuserat på att minska klimatavtrycket i byggproduktionen. Det första huset som står klart är byggt med en trästomme från Lindbäcks. För att ta reda på det exakta koldioxidutsläppet görs en projektspecifik klimatkalkyl med hänsyn tagen till materialproduktion, transporter till byggarbetsplatsen och energianvändning under produktionen.

- Genom att välja trä, som är ett förnyelsebart material, istället för betong, och satsa på ett modulsusystem som monteras på plats och minimerar transporterna har vi kunnat bygga mer hållbart, säger Fredrik Möllerberg, produktionschef på Aros Bostad. 

För projektet O2 tilldelas Aros Bostadsutveckling därför pris för hållbar stadsutveckling. Det är Nacka kommuns Miljö- och stadsbyggnadsnämnd som, för andra året i rad, delat ut priset.

- Vi är mycket stolta över att O2 Orminge uppmärksammas som ett inspirerande initiativ inom hållbar stadsutveckling. Inom Aros Bostad brukar vi prata om en hållbar helhet där kombinationen av trygg ekonomi, genomtänkta funktioner och en sund miljö med goda materialval ger bra bostäder. Utmärkelsen från Nacka kommun visar att vi är på rätt spår, Magnus Andersson, VD Aros Bostad.

Även den sociala hållbarheten har varit viktig, och man har arbetat med utformning av gårdarna som möjliggör rekreation och samvaro för att främja ett socialt grannliv.

- Hållbarhet innebär inte bara klimatrelaterade frågor. Den sociala hållbarheten med trygghet och trivsel för de boende är också viktig. I O2 Orminge har vi jobbat mycket med kvarterets utförande för att skapa rekreationsmöjligheter, ljusa gårdar, gröna områden och naturliga mötesplatser, som boulebanor, grillplatser och utegym, för främja ett socialt grannliv och motverka ensamhet, säger Josefine Andreasson.

Prisutdelning ägde rum i Nacka kommunhus på onsdagen.

– Nacka är en attraktiv kommun som många vill bygga och bo i. Det är roligt att det byggs mycket när utvecklingen är genomtänkt och långsiktigt hållbar.  Det här projektet bidrar till att lyfta Orminge. Aros bostad har lyckats att integrera ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i samma projekt för att skapa en plats där folk trivs och mår bra. Mina varmaste gratulationer till dem, säger Cathrin Bergenstråhle, i ett pressmeddelande.

Projektet O2 i Orminge kommer att omfatta totalt 268 bostäder fördelade på nio flerbostadshus i trä. Arkitekt är DinellJohansson. Sedan tidigare har 58 lägenheter färdigställts, med första inflyttning under våren 2020. Nu produktionsstartas ytterligare 105 lägenheter.  

Juryns motivering:


Aros bostads O2 projekt i Orminge får Nackas utmärkelse för hållbar stadsutveckling för sitt ambitiösa arbete med att integrera social och ekologisk hållbarhet i projektet. Projektet i Orminge har bland annat arbetat med att minska sin klimatpåverkan i byggproduktionen genom att bygga med stomme och fasadmaterial i svenskt trä. Utformningen av gårdarna möjliggör rekreation och samvaro vilket främjar en social interaktion bland de boende i området. Aros O2 bostadsprojekt Nybackakvarteret i Orminge uppvisar en god helhetssyn på ekologisk och social hållbarhet. Nacka kommun tror att projektet kommer inspirera andra som bygger i Nacka att på motsvarande sätt arbeta med ekosystemtjänster och att aktivt ta hänsyn till klimatet i planering och byggande.


Taggar

Hållbart byggande

 
 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se