Gästbloggen
 

Den internationella flickdagen är viktig för samhällsbyggnadssektorn

Den 11 oktober var det den internationella flickdagen. Det är fjärde gången dagen uppmärksammats sedan dagen instiftades av FN 2011. Flickors situation i världen behöver uppmärksammas och stärkas för ännu har inget land i världen uppnått verklig jämställdhet och genom att flickors rättigheter stärks gynnas hela samhället.

Idag saknar 62 miljoner flickor möjlighet att få utbildning. Var tionde minut dör en flicka någonstans i världen av det våld hon utsätts för. Barnäktenskap är inget ovanligt utan 39 000 barnäktenskap ingås varje dag vilket i sin tur leder till att 70 000 flickor årligen dör av graviditetsrelaterade komplikationer.

När en ser siffror som dessa kan en ledas till att tänka att trots att det är hemska siffror, så gäller detta utvecklingsländer och att vi i västvärlden och särskilt Sverige borde vara tacksamma över vår jämställdhet och att vi definitivt borde sluta klaga på att kvinnor inte tjänar lika mycket som män, att kvinnor inte har samma makt och inflytande som män, att kvinnor tar ut 75 % av föräldraledigheten, att kvinnor gör mer av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och att mäns våld mot kvinnor inte har minskat i Sverige, för det är ju mycket värre i andra länder.

Jag menar att vi inte kan vara tacksamma. Jag menar att vi inte kan vara nöjda. Världen hänger samman. Det som sker lokalt, påverkar globalt.

Och vi har inte nått jämställdhet i Sverige bara för att det ser värre ut någon annanstans.

Den 7 oktober överlämnade Cecilia Schelin Seidegård, statens utredare i jämställdhet, resultatet av sin jämställdhetsutredning; Betänkandet Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken. Utredningen fastslår att trots att utvecklingen på vissa områden gått framåt, så är samhället långt ifrån jämställt. Utvecklingen går långsamt och i vissa fall går den bakåt. Män dominerar på de viktigaste posterna i samhället och kvinnor arbetar oftare deltid än vad männen gör. Arbetsmarknaden är fortfarande könsuppdelad. Liksom valen till gymnasieskolan och högskolan. Pojkar presterar sämre än flickor i skolan. Kvinnor tar ett betydligt större ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Mäns våld mot kvinnor har inte minskat och det finns stora skillnader mellan kvinnor och män när det gäller hälsa.

För samhällsbyggnadssektorn är denna uppmärksamhet på flickor och flickors rättigheter viktig. De unga som söker sig till samhällsbyggnadsutbildningar behöver känna sig inkluderade oavsett kön.

Så hur får vi till jämställdhet? Jämställdhetsutredningen visar att när det sätts tydliga mål och medel så får det resultat.

Och behöver vi sätta tydliga mål kan vi inte förringa frågan om jämställdhet i Sverige. Även om det är sämre någon annanstans. Vi behöver ha tydliga mål just för att det är sämre någonannastans.

Vi behöver göra allt vad vi kan för att förbättra flickors ställning i samhället. Det tjänar alla på.

Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna

Presentation

Här publiceras inlägg från gästskribenter som ger sin syn på branschen.

Taggar

 
 

 
 
 
-->