Gästbloggen
 

Energieffektivisering handlar även om sociala aspekter

 Sveriges riksdag har valt att ställa sig bakom EU:s mål avseende energieffektivisering. Det är hårt ställda mål som innebär att vi minska vår energianvändning med 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050, båda i förhållande till 1995. Med den fart vi energieffektiviserar...

+ Read more

 

Sveriges riksdag har valt att ställa sig bakom EU:s mål avseende energieffektivisering. Det är hårt ställda mål som innebär att vi minska vår energianvändning med 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050, båda i förhållande till 1995. Med den fart vi energieffektiviserar idag kommer vi inte att nå målet.

Sedan många år arbetar BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, med metoden Rekorderlig energieffektivisering. En metod där ett paket av energieffektiviserande åtgärder genomförs, dokumenteras och utvärderas och som visat att det är möjligt att halvera energianvändningen i flerbostadshus. Något som Uppsalahem kan intyga, som nyligen genomfört en Rekorderlig Renovering. BeBo har just inlett en kampanj vid namn Halvera mera med syfte att få till fler demonstrationsprojekt som visar att det går att halvera energianvändningen i flerbostadshus. Erbjudandet innebär att företag får bidrag till finansieringen av en förstudie inför en renovering och hjälp att dokumentera resultaten.

BeBo: s metod med ett paket av energieffektiviserande åtgärder har visat sig fungera och ge resultat. Vi måste nu få fler fastighetsägare som vill prova metoden i ett demonstrationsprojekt.

Den 5 september genomförde BeBo seminariet Finansiera renovering och energieffektivisering av miljonprojekt. Under detta seminarium stod det klart att energieffektivisering inte bara handlar om energieffektivisering utan också om renovering och sociala aspekter. Genom att renovera energieffektivt och med eftertanke kan man inte bara göra ekonomiska vinster utan också sociala i form av minskad arbetslöshet, minskad brottslighet och ökat engagemang. Dessa fakta pekade Anders Sandoff, lektor på Göteborgs universitet, på och menade att det är mervärden som kan värderas i kronor i en kalkyl. Katarina Ahlqvist, vd på Gårdstensbostäder, berättade om hur området Gårdsten i Göteborg fått ett socialt och energieffektivt lyft genom de åtgärder man genomfört. Av det hundratal åhörare som deltog sade sig 91 procent väga in samhällsnytta i sina lönsamhetskalkyler.

BeBo: s seminarium pekade tydligt på att vi står inför mycket stora utmaningar. Det är en ägarfråga.

Mats Björs, vd Byggherrarna

Foto: Cecilia Larsson

- Read less

Presentation

Här publiceras inlägg från gästskribenter som ger sin syn på branschen.

Taggar