Fuglesang invigde innovativa studentbostäder

 
 • Christer Fugelsang invigde de nya studentbostäderna. Foto: Anna Sjöström

  Christer Fugelsang invigde de nya studentbostäderna. Foto: Anna Sjöström

 • Stefan Ränk, koncernchef på Einar Mattsson.

  Stefan Ränk, koncernchef på Einar Mattsson.

 • Göran Finnveden, KTH: s vicerektor för hållbarhet.

  Göran Finnveden, KTH: s vicerektor för hållbarhet.

 • Per Lundqvist, professor i energiteknik på KTH.

  Per Lundqvist, professor i energiteknik på KTH.

 • Fuglesang invigde både studentbostäderna och den sociala tvättstugan.

  Fuglesang invigde både studentbostäderna och den sociala tvättstugan.

 • Stefan Ränk och Christer Fuglesang i tvättstugan.

  Stefan Ränk och Christer Fuglesang i tvättstugan.

 • Även konstverket Amuletter mot onda ögat, av konstnären Katrine Helmersson invigdes.

  Även konstverket Amuletter mot onda ögat, av konstnären Katrine Helmersson invigdes.

 • Kvarteret Forskningen består totalt av tre hus. I huset till höger kommer testbädden att finnas.

  Kvarteret Forskningen består totalt av tre hus. I huset till höger kommer testbädden att finnas.

 • Kvarteret är ritat av Semrén och Månsson. Bild: Semrén och Månsson

  Kvarteret är ritat av Semrén och Månsson. Bild: Semrén och Månsson

Föregående
Nästa
 
 Nu är Sveriges största studentbostadshus projekterat för plusenergi invigt.
Det är Einar Mattson som har utvecklat 305 energismarta studentbostäder på KTH Campus. 

 Det finns ett väldigt spännande nytänk i de här husen, sa Christer Fuglesang, astronaut och professor i Rymdfart på KTH, som deltog i invigningen. 

Kvarteret Forskningen kommer även inrymma KTH Live-in Lab, en testbädd där forskning i en aktiv boendemiljö ska genomföras. Einar Mattsson är huvudfinansiär för KTH Live-in Lab och KTH ansvarar för och driver forsknings- och utvecklingsverksamheten i testbädden.

─ Det är innovationerna som driver vårt samhälle framåt och förbättrar vår livskvalitet. KTH: s mål är att utbilda nya forskare och ingenjörer som kan ta fram nya innovationer, sa Fuglesang.

Kvarteret Forskningen består av tre hus, totalt 305 studentlägenheter.  
Det ligger inne på Campus och de första hyresgästerna har precis flyttat in.
─ Bostäder inne på området skapar ett mera levande Campus, något som jag tycker är väldigt trevligt, sa Fuglesang. 

Själva testbädden  kommer att inredas i ett av de tre husen och beräknas vara igång våren 2018.
Forskningen som ska bedrivas skall resultera i ökad innovation, ökat företagande och minskad resursanvändning i befintliga och kommande bostäder. 

─ Att spara jordens resurser är en fråga för oss alla. Därför är fastigheter som kvarteret Forskningen och innovationslab som KTH Live-In-Lab, viktiga byggstenar i att skapa en mer hållbar framtid för hur vi bygger våra städer, sa Fuglesang.

─ Fastighets- och byggsektorerna behöver hålla en högre innovationstakt. Det kan man göra genom att korta vägen mellan teori och implementering på marknaden. I kvarteret Forskningen som idag är Sveriges största bostadshus projekterat för plusenergi vill vi ta nästa steg mot miljövänligare bostäder på affärsmässiga grunder. Einar Mattsson är en långsiktig fastighetsägare och vi vill ge vårt bidrag till hållbara bostäder och städer, sa Einar Mattssons koncernchef Stefan Ränk. 

Testbädden är en 150 kvadratmeter stor yta för boende. Här kan olika bostadsformer byggas upp, beroende på vad man forskar om. Antalet lägenheter kan varieras mellan fyra och tio. Möjliga forskningsprojekt är bland annat inomhusmiljö och spridning av allergener från sällskapsdjur, beteendemönster, värmeätervinning, variabel ventilation och naturligt/artificiellt ljus. 

I källaren finns ett lika stort forskningsutrymme med plats för olika installationer, tester och analyser. 

─ Vi har flera knutit många olika aktörer och forskningsprojekt till KTH Live-in Lab. Initialt kommer forskningen att riktas in på effektivare energitjänster och energiförsörjning av fastigheter, sa Jonas Anund Vogel, föreståndare för KTH Live-in Lab.

Kvarteret Forskningen kommer att bli Einar Mattssons mest energieffektiva byggnader hittills. Sedan tidigare har man utvecklat passivhus på Kungsholmen och nollenergihus i Hammarbyhöjden. Huset är projekterat för plusenergi enligt definitionen i BBR och är oberoende av stadens fjärrvärmenät.

─ Genom att utnyttja läget med den djupa berggrunden för storskalig användning av bergvärmepumpar, solceller på taken och avloppsvärmeväxlare har vi lyckats att skapa förutsättningar för att försörja huset med den energi det behöver och mer därtill sa Jan Pechan, projektutvecklare hos Einar Mattsson.

De tre husen är samlade runt ett torg och alla hur har naturliga mötesplatser i bottenplan.  Det är  exempelvis loungemiljöer kring tvättstuga, postfack och cykelverkstad. 

Därför fick Christer Fuglesang också inviga den sociala tvättstugan, genom att premiärtvätta en maskin. 
─ I nuläget finns det inga tvättmaskiner på rymdstationerna, men med innovationer kanske det blir verkligehet i framtiden, sa han. Fakta: Kvarteret Forskningen, KTH

305 studentlägenheter inne på Campus.

Bostäderna ägs och förvaltas av Einar Mattsson men blockuthyrs till KTH.

Einar Mattson har investerat cirka 350 miljoner kronor i projektet.

Projektgaranti står för samordning och produktionsledning vid uppförandet av de tre nya husen.

Husen är ritade av Semrén och Månsson.


 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se