Full fart trots väntan på detaljplan

 
  • Ylva Lageson, vd för Nobelhuset AB. Foto: Anna Sjöström

    Ylva Lageson, vd för Nobelhuset AB. Foto: Anna Sjöström

  • Nobel center. Bild: David Chipperfield Architects

    Nobel center. Bild: David Chipperfield Architects

  • Bild: David Chipperfield Architects

    Bild: David Chipperfield Architects

Föregående
Nästa
 
Nyligen tillkännagavs årets Nobelpristagare.
Samtidigt väntar Nobelhuset AB på att detaljplanen för Nobelhuset ska vinna laga kraft.
Att projektet mött motstånd är inget som bekymrar Nobelhusets nya vd.
– En förklaring är att det är ett projekt som kommer att synas och vi vill att det ska synas. Syns man så får man tyckande, både för och emot, säger Ylva Lageson.

När Ylva Lageson fick frågan om att bli vd så behövde hon inte fundera länge innan hon tackade ja och i augusti började hon som vd för Nobelhuset AB. Det är bolaget som ska projektera, uppföra, äga, förvalta och utveckla Nobel Center.

– Det är inte bara ett byggprojekt i sig, utan det är även aspekten av vad byggnaden ska vara till för och vad den ska bidra med. Det här är något unikt och när jag fick chansen kände jag att jag måste prova, säger hon.

Det betyder att hon lämnade ett stort företag där hon jobbat i många år och rollen som vice divisionschef för NCC Building Sverige.
Det betyder också att hon i den nya rollen ansvarar för ett mycket omdebatterade projekt och att hon som person kommer att bli mera synlig.

– Det är en rolig utmaning att gå från företaget NCC med 17 000 anställda till företaget Nobelhuset AB, där vi är två stycken i dag. Det är en omställning, när man är van vid vissa strukturer och rutiner. Men det är roligt. Den största utmaningen är att Nobel Center gör vi bara en gång och vi ska göra det så bra vi kan utan mallar.

Den första tiden beskriver hon som intensiv och fylld av informationshämtande och möten. Hon har träffat olika intressenter, både de som är för projektet och de som har kritik mot det, bland annat sakägare som har överklagat projektet.

– Det har varit nyttigt för både mig och projektet att vända på lite stenar och strukturera upp det utifrån där vi står i dag. Jag tycker att vi haft en bra dialog under de möten jag varit med på och att det är viktigt att träffas i stället för att bara läsa papper och handlingar.

Många har åsikter och synpunkter om Nobel Center. Förutom de överklaganden som gjorts så har exempelvis stödföreningen Blasieholmens Vänner nyligen skrivit en lista med 17 argument mot ett Nobelbygge på Blasieholmen och även kung Carl XVI Gustaf har tidigare uttryckt kritisk mot dess placering.

– Man ska inte förringa kritiken på något sätt, men det är få projekt i innerstan, eller i hela Stockholm, som inte får synpunkter. I det här fallet har de som är mot projektet låtit mycket. Samtidigt ska vi också vara glada att vi lever i ett land där det finns möjlighet att uttrycka sina åsikter.

Varför tror du att Nobel Center mött så mycket motstånd?
– En grund i det är att det här är ett projekt som kommer att synas och vi vill att det ska synas. Vi vill inte ha en byggnad som helt och hållet döljs på någon plats i skymundan. Syns man så får man tyckande, både för och emot. Det är ju faktiskt så att det är de som är emot som hörs mest, men de är inte i majoritet. Vi gjorde en undersökning som visar att mer än hälften av de tillfrågade, 53 procent är mycket eller ganska positiva till Nobel center. I Stockholms stad är nästan hälften, 49 procent, av de tillfrågade positiva till planerna. 59 procent vill också besöka ett framtida Nobel Center. Endast 21 procent i Stockholms stad är ganska eller mycket negativa. Resten, 29 procent, har ingen åsikt i frågan.

Kammarrätten kom med sin dom i somras, där de avvisade samtliga överklaganden som fanns mot genomförandeavtalet. Kammarrättens dom har överklagats till Högsta Förvaltningsdomstolen och där är det ännu inte klart om det ges prövningstillstånd. Den process som i allra högsta grad är pågående är detaljplanefrågan. Detaljplanen togs i stadsfullmäktige i april 2016 och överklagades sedan till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avvisade alla överklaganden i februari, men det är nu överklagat till mark- och miljödomstolen.

– Vi kan inte påverka detaljplaneprocessen, utan bara vänta. Men det vi kan göra är att se till att vi kommit så långt med våra egna processer så att inte vi förhalar byggstarten när den blir av. När det finns en lagakraftvunnen detaljplan så räknar vi med en byggtid på två och ett halvt år.

Nobelhuset jobbar till exempel med att förbereda inför alla byggherreprocesser som behövs på Blasieholmen. De tittar bland annat på hur de ska handla upp det rent kontraktsmässigt med entreprenörer.
– Så vi har faktiskt full fart fast vi väntar på detaljplanen.

Även om det blir mycket fokus på själva byggnaden, dess utformning och placering, så är det största biten när huset väl står på plats det som kommer att ske innanför väggarna.

– Det som är mest intensivt just nu, och som är jättespännande, är att verksamheten ska formas samtidigt som huset formas. Vi jobbar tillsammans med alla som ska driva de aktiviteter som ska vara i huset: utställningar, skolverksamhet, programverksamhet, vetenskapliga aktiviteter. Vi ser det som att vi har världens chans att skapa något unikt och en byggnad stöttar de verksamheter som ska finnas därinne, och tvärtom.Vi förbereder också alla byggherreprocesser som behövs på Blasieholmen. Vi tittar på bland annat på hur vi ska handla upp det rent kontraktsmässigt med entreprenörer. Så vi har faktiskt full fart fast vi väntar på detaljplanen.

Vad hoppas du att besökare på Nobel Center uppleva när de kommer dit?
– Jag vill att de ska känna sig välkomna oavsett om de ska besöka en utställning eller om de vill ta en kopp kaffe eller gå på en programaktivitet. Jag hoppas också att besökarna ska känna att de lärt sig något värdefullt.


Fakta: Ylva Lageson

Gör: Vd för Nobelhuset AB
Ålder: 45 år
Familj: Mannen Peter och två barn, 14 och 15 år.
Bor: Hus i Sollentuna.
Bakgrund i korthet: Utbildad bergsingenjör vid Tekniska högskolan i Luleå. Tog examen 1996 och började på NCC, med tung anläggning och tunnlar. Mellan 2000 och 2006 jobbade hon som konsult och projektledare på Forsen. Från 2006 var hon tillbaka på NCC igen, men tog tjänstledigt ett år för att jobba som borgarrådssekreterare för Mikael Söderlund (M).
Intressen: Jag är väldigt aktiv inom en gymnastikförening, både som tränare och domare.
Favoritbyggnad: Kulturhuset av Peter Celsing. Ett hus som lyckats skapa en unik och levande miljö med ständiga diskussioner och tyckande kring sin arkitektur. Gå till Kulturhuset i dag och reflektera över vad det faktiskt är! Ett kulturellt öppet och inbjudande rum för så många olika grupper. Det tycker jag är coolt.

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb