Gästbloggen
 

Bakläxa för kommunernas klimatanpassning

96 % av de tillfrågade kommunerna svarade att de tror att de kommer att påverkas av klimatförändringar. Men trots denna medvetenhet så är det endast mycket få som aktivt arbetar med klimatanpassning. 

Svenska miljöinstitutet IVL har nyligen släppt en rapport om Svenska kommuners arbete med klimatanpassning.För klimatet håller på att förändras. Det märks redan genom förhöjda temperaturer, fler översvämningar och mer nederbörd. I takt med att klimatet förändras behöver samhället anpassa sig.

Kommunernas roll är viktig för att klimatanpassa Sverige då de ansvarar för att genomföra konkreta åtgärder och för att implementera klimatanpassningsarbetet.

För att få en samlad bild över hur långt Sveriges kommuner kommit i sitt arbete med klimatanpassning, har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med branschorganisationen Svensk Försäkring genomfört en kartläggning av kommunernas arbete.

Kartläggningen har genomförts genom en enkätundersökning som skickats ut till alla Sveriges kommuner. Totalt svarade 165 kommuner på enkäten.  165 av 290 kommuner. Det hade varit oerhört värdefullt om en högre andel av landets kommuner svarat på undersökningen.

”165 av 290 kommuner. Det hade varit oerhört värdefullt om en högre andel av landets kommuner svarat på undersökningen.”

Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning, the Adaptation Support Tool, som bygger på att klimatanpassningsarbetet utförs i sex steg:

1. Etablera anpassningsarbetet

2. Identifiera risker och sårbarheter

3. Identifiera anpassningsåtgärder

4. Välja anpassningsåtgärder

5. Genomföra

6. Följa upp och utvärdera

Sedan jämfördes och rankades kommunernas klimatanpassningsarbete.

Vem blev då bäst på klimatanpassning?  Kristianstad kom på första plats, följt av Botkyrka samt Göteborg och Växjö.

”Vem blev då bäst på klimatanpassning?  Kristianstad kom på första plats, följt av Botkyrka samt Göteborg och Växjö.”

Men förutom att se kommuners individuella placering, kan en i rapporten läsa att var femte kommun inte alls kommit igång med sitt klimatanpassningsarbete, även om det absolut finns många goda exempel att inspireras av.

Kommunerna spelar en oerhört viktig roll för att klimatanpassa Sverige. IVLs rapport visar att även om det finns en medvetenhet om klimatförändringar hos kommunerna så är det alldeles för få kommuner som arbetar systematiskt med klimatanpassning.

Men vad kan det bero på att så många som 96 % svarar att de tror sig komma att påverkas av klimatförändringarna men ändå inte gjort något? Kan det bero på att insikten om klimatpåverkan och besluten om åtgärderna inte finns hos samma personer?

När får vi se en förändring?

 

Sara Haasmark, hållbarhetschef Fastighetsägarna Stockholm

Presentation

Här publiceras inlägg från gästskribenter som ger sin syn på branschen.

Taggar