Här byggs Karlskronas nya entré

 
  • Så ska Pottholmen i Karlskrona förvandlas. Bild: Karlskrona kommun

    Så ska Pottholmen i Karlskrona förvandlas. Bild: Karlskrona kommun

  • Brf Strandpromenaden är Kärnhems första bostadskvarter på Pottholmen, och ligger utmed Borgmästarekajen. Bild: Kärnhem

    Brf Strandpromenaden är Kärnhems första bostadskvarter på Pottholmen, och ligger utmed Borgmästarekajen. Bild: Kärnhem

  • Anders Jaryd.

    Anders Jaryd.

Föregående
Nästa
 
I Karlskrona pågår just nu ett stort projekt kallat Pottholmen.
Där skapas en ny stadsdel och när första etappen är klar har staden fått bland annat en ny välkomnande entré, nytt resecentrum, ett World Trade Center och 440 nya bostäder.

På Pottholmen i dag finns Karlskrona centralstation, gamla lokstallar som i dag innehåller kontor, gym och andra verksamheter, kommunens brandstation samt en livsmedelsbutik.

Två av tre stora tegelbyggnader som historiskt utgjorde stadens fattigvårdsanläggning är nu rivna och den tredje är bevarad och renoverad och används av stadens föreningsliv. 

Området är nu under kraftig omvandling.
– Pottholmen ska bli Karlskrona centrums nya entré norrifrån. Här ska det bli en stadsgata som möter de som kommer in till Karlskrona. Det blir ny bebyggelse som ligger i bästa läget nära både centrum och vatten, säger Anders Jaryd, kommunens projektledare.

Stationen ska byggas till med busstation och förvandlas till ett resecentrum, det blir klart redan till sommaren.
Brandstationen, som varit dominerande i området, ska rivas och omlokaliseras för att frigöra mark på Pottholmen.
Och så ska det byggas bostäder och ett World Trade Center, WTC.

Kärnhem har ett samverkansavtal med kommunen och kommer att bygga WTC och tre av de sex planerade bostadskvarteren, totalt 230 lägenheter.
Byggstart för första kvarteret är planerat till månadsskiftet februari/mars, och entreprenören har redan börjat med etableringen på området.
Övrig planerad bebyggelse i området ska kommunen markanvisa via anbudstävling.

Just nu pågår en stor markentreprenad på Pottholmen som bland annat bygger om Blekingegatan till resecentrum och omvandlar Järnvägstorget till en ny stadsgata.
Dessutom pågår ett arbete med att sanera och lägga nya ledningar i hela området.

– Pottholmsområdet bestod ursprungligen av ett vattenområde med några skärgårdsöar. Sedan 1800-talet har området fyllts ut med allsköns massor. Det är ett mycket varierat och till stora delar förorenat markunderlag med bland annat schaktmaterial, byggavfall och restmaterial från ett gammalt gasverk, säger Anders Jaryd.

Undersökningar visar att fyllnadsmassornas djup varierar mellan 0,5-5,0 meter under markytan. I marken finns också oljerester efter en bensinstation och en bussdepå.
– Saneringen kommer över hela området att gå ner till cirka 1,3 meter under marknivå. I vissa fall där föroreningarna är allvarliga görs saneringen till ännu större djup.

En del av markmaterialet som är friskt kan återanvändas, en del hamnar på deponi men det som är mest förorenat hamnar på en destruktionsanläggning.

Fanns det några tveksamheter att bygga på förorenad mark?
– Inte om man som i vårt fall gör en rejäl marksanering. Vi har gjort gedigna utredningar som visade att det var möjligt att sanera området. Omvandlingen gör det snarare möjligt att få bort föroreningarna från marken.

Saneringen beräknas kosta cirka 35 miljoner kronor och infrastrukturen i området cirka 120 miljoner kronor.

Vad hoppas du att man får uppleva här när Pottholmen är klar?
– Jag hoppas att det blir en fantastisk mötesplats, som uppskattas av både boende och besökare. Jag hoppas på liv och rörelse och att det blir ett område för promenader, joggingturer, cykelturer och picknick. Här ska finnas handel och restauranger och jag tror att Pottholmen kommer att bli ett vitalt tillskott och ett trevligt inslag i Karlskrona, säger Anders Jaryd.
Läs Byggvärlden nr 6
Läs Byggvärlden nr 6!
Klicka här

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se