Gästbloggen
 

Har jämställdheten gått för långt?

Har jämställdheten gått för långt? En fråga som dyker upp med jämna mellanrum. När frågan dyker upp blir jag inte provocerad. Men jag blir besviken. Besviken, eftersom vi skulle kunna diskutera om hur vi snabbast når jämställdhet inom olika områden. Men istället blir vi tvungna att diskutera om jämställdheten gått för långt. Fortfarande idag ses inte jämställdhet som något självklart. Utan något som till och med kan gå för långt.

I bygg- och fastighetsbranschen pratar vi inte enbart jämställdhet idag. Utan frågan om behovet av ökad mångfald kommer allt oftare upp som ett prioriterat område i debatten. Det sägs också ofta att vi är bra på jämställdhet. Att vi kommit ganska långt med jämställdhetsfrågor i bygg- och fastighetsbranschen. Att vi nu till och med kan sluta att pratat om kvinnor och män, och istället övergå till att prata om etnicitet och ålder och annan utbildningsbakgrund exempelvis. Jag håller inte med. Eller jag håller med om att vi definitivt ska lyfta in mångfaldsfrågorna i alla områden som rör branschen. Men jag håller definitivt inte med om att vi är klara med jämställdhetsfrågorna. Nej vi har långt kvar.

Men förutom att vi debatterar om jämställdheten gått för långt så tenderar vi att vi argumentera om i vilket skede det är bäst att börja med jämställdhet. För ofta när det dyker upp ett förslag om hur vi ska nå en ökad jämställdhet så möts den av kommentarer om att just där så är det inte rätt att börja med jämställdheten. När jämställda styrelser eller ledningsgrupper eller jämställda löner och rekryteringar debatteras så föreslås istället exempelvis att jämställdhetsarbetet bör påbörjas i förskolorna. Att jämställdheten måste få ta tid och mogna fram.

Jag menar att jämställdhet är en självklarhet i ett modernt samhälle och inte något som ska behöva mogna fram.

För låt mig nu bara förtydliga att jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter. Inget annat. Alla undersökningar visar att vi har en hel del att göra både i samhället i stort och i bygg - och fastighetsbranschen. Att säga att vi är klara med frågan i våra branscher för att det ser bättre ut hos oss än i vissa andra branscher är bara tidsslöseri.

Jämställdheten har inte gått för långt för vi har inte ens nått dit. Och det handlar inte om att vänta på rätta tillfället, eller att vänta tillräckligt länge för att vi ska nå jämställdhet.

Det handlar om att agera här och nu. Vid första bästa tillfälle. Gör vad du kan, i din roll och i din vardag för att öka jämställdheten istället för att minska den. Vid nästa rekryteringstillfälle, vid nästa lönesättning, vid nästa befordran, vid nästa möte, vid nästa uppdrag, vid nästa kommentar om en kvinna, vid nästa kommentar om en man. Du kan göra skillnad. Gör det så får vi både en bättre och mer attraktiv bransch och ett bättre samhälle på samma gång.

Sara Haasmark

Hållbarhetschef

Fastighetsägarna

Presentation

Här publiceras inlägg från gästskribenter som ger sin syn på branschen.

Taggar