Gästbloggen
 

Har vi råd att välja ålder framför kompetens?

Det finns forskningsstudier som visar att det finns fler individuella skillnader än åldersgemensamma likheter bland oss människor. Vi är alltså inte mer lika varandra om vi tillhör samma generation.

Så varför är vi som hetast bland rekryterarna när vi är mellan 30-35 år?

Vi har i Sverige ett stort behov av bostadsbyggande och ny infrastruktur. Dessutom står bygg- och fastighetsbranschen inför en generationsväxling då 40-talisterna just nu lämnar branschen och tar därmed med sig en stor mängd kunskap och kompetens.

Och då behöver vi fylla på med mer kompetens. Men om vi då tror att den kompetensen endast finns hos 30-35 åringar är vi illa ute.

I USA och Storbritannien får frågan om ålder inte ställas vid anställningsintervjun.

Men skulle ett förbud mot att fråga om den arbetssökandes ålder kunna minska vår åldersfixering i Sverige? Ja kanske. Men troligtvis hjälper det endast kortsiktigt, för ens ålder kommer onekligen fram ganska snart ändå, eftersom vi använder oss av personnummer i Sverige. Och även om en exakt ålder inte avslöjas så kan ju en ungefärlig ålder anas eller gissas fram. Men kanske skulle det innebära att fler utanför det gyllene åldersspannet 30-35 år skulle få komma på en intervju i alla fall.

Men att inte ange ålder vid en jobbansökan gör inte att vi kommer ifrån grundproblemet, att vi generellt anser att vi är på topp när vi är mellan 30-35 år.

Under 2001 genomförde Riksförsäkringsverket en undersökning av arbetsgivares attityder till äldre. Studien visade att drygt sju av tio personalchefer, sällan eller aldrig nyanställer personer över 50 år. Trots detta, ansåg bara var femte personalchef att unga personer är mer produktiva.

Den 1 januari 2009 fick Sverige ett förbud mot åldersdiskriminering som främst skyddar människor oavsett ålder i arbetslivet.

Hur det ser ut specifikt för bygg- och fastighetsbranschen vet jag inte. Jag har inte hittat några branschspecifika rapporter. Men för bygg- och fastighetsbranschen vore det förödande om vi gick mot en sådan snäv kravprofil. Det behövs erfarenhet i branschen och den finns kvar genom att det finns folk av alla åldrar i branschen.

Så var grundar sig då våra felaktiga uppfattningar avseende egenskaper kopplat till en ålder?  Kan det vara den, under senare år, ständigt repeterade beskrivningen av hur olika generationer är X, Y, Z och så vidare? För vi har förutfattade uppfattningar om hur vi är, beroende på ålder.

Men även om vi numer har lagar mot åldersdiskriminering och om vi även skulle förbjuda frågor om ålder vid anställningsintervjuer så är det än viktigare att vi synar våra egna fördomar i sömmarna. Det är viktigt att vi funderar på vad som verkligen krävs för en specifik tjänst.

Vi måste våga synliggöra och ifrågasätta våra fördomar i alla avseenden som är ett hinder både i samhället i stort och i våra arbetsplatser.  

För om vi begränsar rekryteringen till gruppen 30-35 år är konsekvenserna förödande för framtiden, för bygg- och fastighetsbranschen och för Sveriges tillväxt. 

För det är individen med sina kunskaper, erfarenheter och egenskaper som ska vara det viktiga och inte ålder. 

 

Sara Haasmark

Hållbarhetschef Fastighetsägarna

Presentation

Här publiceras inlägg från gästskribenter som ger sin syn på branschen.

Taggar