Gästbloggen
 

Höj kvaliteten på yrkesutbildningarna!

VVS-branschen behöver välutbildade och kreativa medarbetare som vill och kan vara med och utveckla vår bransch. Vi behöver unga människor som ser möjligheterna och som vill vara med och skapa en hög livskvalitet för människor där hälsa och trygghet sätts i centrum. En av branschens absolut störst...

+ Read more

VVS-branschen behöver välutbildade och kreativa medarbetare som vill och kan vara med och utveckla vår bransch. Vi behöver unga människor som ser möjligheterna och som vill vara med och skapa en hög livskvalitet för människor där hälsa och trygghet sätts i centrum. En av branschens absolut största utmaningar är hur rekryteringen av nya medarbetare till branschen ska lösas.

Samtidigt vill beslutande politiker flytta över mer av utbildningsansvaret på företagen. Det är positivt att det öppnas upp fler ingångar in i vår bransch, men VVS-branschen har sedan mitten av 90-talet ett väl utarbetat och branschanpassat lärlingssystem. Trots knivskarp lokal och global konkurrens, små marginaler samt höga investeringskostnader tar företagen redan nu ett stort ansvar genom att ta emot lärlingar och ge dem värdefull arbetslivserfarenhet.

Politiker bör istället arbeta med hur kvaliteten i skolorna ska höjas. 2011 hoppade närmare 40 procent av gymnasiets yrkeselever av med ofullständiga betyg, andelen elever på yrkesprogram har minskat från 35 procent 2010 till 29 procent 2012. Runt 1 000 yrkeslärare per år kommer att gå i pension de närmaste åren och årligen ersättas av endast cirka 400 utbildade lärare. Det är tydliga bevis för en ickefungerande skolreform.

Vi inom VVS-branschen föreslår att:

  • Skolinspektionen måste få nödvändiga resurser och verktyg för att säkerställa att alla yrkesskolor i Sverige erbjuder en god, kvalitativ och tidsenlig utbildning i världsklass till våra ungdomar.
  • Yrkeshögskolan måste ges mer resurser så att fler utbildningar som resulterar i jobb godkänns. Idag avslås 75 procent av utbildningsansökningarna på grund av budgetbrist. Och det trots att över 90 procent av alla utbildade VVS-studenter inom yrkeshögskolan får arbete direkt efter skolan.
  • Yrkesprogrammen måste erbjuda möjlighet till högskolebehörighet. Våra ungdomar vill känna tryggheten att kunna vidareutbilda sig när och om de vill.
  • Våra yrkeslärare behöver stöd i att utvecklas pedagogiskt och ges möjlighet till kompetensutveckling. Behöriga, kompetenta och engagerade lärare leder till ökad kvalitet och skapar bättre förutsättningar för våra ungdomar och vårt samhälle.

Undersökningar visar att 80 procent av VVS-företagen upplever det svårt att rekrytera medarbetare. Våra företag uppger att det är bristande yrkeserfarenhet och utbildning som är orsaken till att man inte lyckas rekrytera. Detta får konsekvenser för företagen och för samhället.

Det är dags att föra en ansvarsfull och branschnära skolpolitik för att uppnå hållbara och långsiktiga resultat och vi välkomnar ett branschnära samarbete med beslutsfattande politiker. Företagen kan även fortsättningsvis ha en kompletterande roll till den utbildning våra ungdomar får i skolan men  ansvaret för en sund och hållbar skolpolitik vilar på beslutsfattande politiker - inte på branschen och företagen!

Mats Björs, vd VVS Företagen

 

 

 

 

- Read less

Presentation

Här publiceras inlägg från gästskribenter som ger sin syn på branschen.

Taggar