Gästbloggen
 

ID06-systemet - ett effektivt vapen i kampen mot svartarbete

Med anledning av den senast tidens påståenden och kommentarer kring ID06-systemet  välkomnar Sveriges Byggindustrier en utredning av den aktuella situation för att få besked om vad som hänt. Är det ett medvetet avsteg från ID06 systemet och/eller fråga om falska personuppgifter ska d...

+ Read more

Med anledning av den senast tidens påståenden och kommentarer kring ID06-systemet  välkomnar Sveriges Byggindustrier en utredning av den aktuella situation för att få besked om vad som hänt. Är det ett medvetet avsteg från ID06 systemet och/eller fråga om falska personuppgifter ska detta hanteras.Osant intygande och förfalskning av personuppgifter är allvarligt och som tur är har vi tack vare ID06 ett dokumenterat underlag att utgå från.

- Utan att ha fått tagit del av sakförhållandena i det aktuella ärendet kan jag konstatera att Elektrikerförbundet har fel i sitt påstående eftersom en person kan ha flera ID06-kort om personen har flera pågående anställningar. Man kan dock endast enligt ID06-systemet ha ett kort per företag och anställning, säger Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier och tillika projektansvarig för ID06.

ID06 kortet är ingen godkänd legitimation och av de allmänna bestämmelserna ID06 framgår att personer vid begäran ska kunna styrka sin identitet genom att uppvisa en godkänd legitimationshandling. Om det finns någon tveksamhet kring om en persons identitet verkligen är den som framgår av ID06 kortet ska ansvariga på arbetsplatsen kräva en legitimationskontroll för att jämföra uppgifterna på de båda handlingarna. Denna kontroll är en säkerhet för båda parter och syftar till att motverka kortstölder och ”identitetskapning”.

- Detta proaktiva och frivilliga åtagande från den samlade byggbranschen kallar man nu från fackligt håll för en papperstiger och ett fallerande system.  Att bedriva en sådan argumentation  är kontraproduktivt. Man bygger sin argumentation på bristande kunskap och skapar oro bland de omkring 250 000 personer på  cirka 16 000 företag  som finns inne i ID06-systemet. ID06 kan, trots eventuella brister och/eller enskilda individers missbruk, med trovärdighet och seriositet svårligen kunna beskyllas för att underlätta svartarbete. ID06 kan i dessa avseende snarast ses som ett effektivt redskap för att upptäcka svartarbete och ge dokumentation som kan granskas av myndigheterna, fortsätter Peter Löfgren.

ID06 utvecklades för att försvåra för svartarbete och övrig ekonomisk brottslighet och har förutsättningar att bli ett skarpt redskap i kombination med en lag om närvaroliggare på byggarbetsplatser samt en lag om månadsvis inbetalning av arbetsgivaravgifter på individnivå. Dessa två myndighetsredskap har vi inom Sveriges Byggindustrier tillsammans med nätverket ”Byggbranschen i samverkan” efterfrågat under många år, avslutar Peter Löfgren.

 

- Read less

Presentation

Här publiceras inlägg från gästskribenter som ger sin syn på branschen.

Taggar