Infobric vill accelerera digitaliseringen med tjänster för ett hållbart samhällsbyggande

 
Infobric vill accelerera digitaliseringen med tjänster för ett hållbart samhällsbyggande

Detta är en annons från Infobric.

I oktober 2020 lanseras den nya koncernen Infobric Group. Infobric, tillsammans med de förvärvade bolagen TelliQ, Blastmanager och Tempus, bildar en nordisk koncern med målet att accelerera digitaliseringen i bland annat byggbranschen. Gemensamt bidrar bolagen till socialt hållbara och resurseffektiva arbetsplatser genom smarta och användarvänliga SaaS-tjänster för bland annat närvarokontroll, access och fleet management.

Infobric utvecklar digitala tjänster som förenklar och effektiviserar vardagen på arbetsplatsen. Byggbranschen, där en majoritet av koncernens kunder befinner sig, är mitt i en förändringsfas där digitala tjänster och uppkopplade produkter kan effektivisera processer och administration, säkra arbetsmiljön och göra det lättare för företagen att följa lagar och regler. Ambitionen är att snabba på digitaliseringen genom att bidra till branschövergripande standarder och driva på en snabb utveckling för ett hållbart samhällsbyggande.


Dan Friberg, VD på Infobric Group.

—Det värde vi tillför är i grunden mer hållbara arbetsplatser, där våra kunder får den hjälp de behöver för att minska den administrativa bördan och samtidigt effektivisera processer och säkra arbetsmiljön. Vi gör det möjligt för alla företag, oavsett storlek, att utnyttja de möjligheter digitaliseringen ger, säger Dan Friberg, VD på Infobric Group.

I ett större perspektiv bidrar Infobrics tjänster till en sundare konkurrens genom att bland annat motverka svartarbete. Bara i byggsektorn beräknas att skattefusk kostar staten mångmiljardbelopp varje år. Byggbranschen är också den mest olycksdrabbade, med flest arbetsplatsrelaterade dödsolyckor. Genom digitala lösningar bidrar Infobric till säkerhet, effektivitet och konkurrens på lika villkor i en utsatt bransch. Några exempel är närvarokontroll och digital UE-kedja, där Infobrics tjänster ger full kontroll på vilka individer och företag som befinner sig på arbetsplatsen utan att kompromissa med tillgängligheten för behöriga personer.

Från och med oktober 2020 går de förvärvade bolagen i koncernen tillsammans med moderbolaget under ett och samma varumärke - Infobric. Det gemensamma erbjudandet av tjänster som bidrar till säkrare, effektivare och i förlängningen mer hållbara arbetsplatser samlas under produktnamnet Ease. Erbjudandet är skalbart, anpassat för både små och stora företag och består bland annat av tjänster för inpassering och access, hantering av fordon, maskiner och verktyg, tidrapportering samt ledningssystem för sprängningsarbete. För att signalera steget till en komplett digital partner för ett hållbart samhällsbyggande har också en ny grafisk identitet, kommunikationskoncept och webbplats tagits fram.

Läs mer här!


 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!