Inleder 2020 med stark jobbprognos

 
Inleder 2020 med stark jobbprognosArbetsgivare inom bygg- och anläggningsbranschen förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft under det första kvartalet 2020, enligt en undersökning från ManpowerGroup. Foto: ManpowerGroup Arbetsgivare inom bygg- och anläggningsbranschen förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft under det första kvartalet 2020, med en optimistisk sysselsättningstrend på +11 procent. Det är ett uppsving på tre procentenheter från föregående kvartals prognos.
Det visar den senaste Arbetsmarknadsbarometern från ManpowerGroup.


– Även om det höga trycket på svenska arbetsmarknaden nu dämpas överlag så ser vi en stark jobbprognos för byggbranschen i början på nästa år. Samtidigt vet vi att det råder utbredd kompetensbrist. På en arbetsmarknad i snabb förändring ändras kompetensbehoven ständigt, och därför krävs systematiska åtgärder för att kompetensutveckla arbetskraften. Annars riskerar arbetsmarknaden att stå inför en ökande arbetslöshet och en stor kompetensbrist på samma gång, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup.

Prognosen innebär att trendkurvan pekar uppåt igen efter en något svagare prognos på +8 procent från föregående kvartal. Jämfört med motsvarande period föregående år ligger prognosen på samma nivå.

Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ligger på +4 procent, vilket innebär att svenska arbetsgivare förväntar sig en något ökad efterfrågan på arbetskraft under årets första kvartal. Prognosen är dock svagare jämfört med de senaste ett och ett halv året av mer optimistiska prognoser för jobbtillväxten. Sysselsättningstrenden är fem procentenheter svagare än föregående kvartal och tre procentenheter svarare jämfört med motsvarande period förra året, då prognoserna låg på +9 respektive +7 procent.

Svenska branscher med starkast jobbprognoser:
• Tjänstesektorn (finans-, fastighets- och uppdragssektorn), +13 procent
• Byggbranschen, +11 procent
• Energisektorn, +10 procent
• Hotell- och restaurangbranschen, +9 procent
• Gruvnäringen, +8 procent
(Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar.)

Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 44 länder. I Sverige har drygt 750 intervjuer genomförts. (De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister.=

Arbetsförmedlingen har också presenterat en prognos för 2020-2021. Antalet sysselsatta, sett till alla branscher, fortsätter att öka men i betydligt lägre takt. För 2020–2021 beräknas antalet sysselsatta i åldrarna 16–64 år öka med 45 000 personer.

Under 2018 var i genomsnitt 320 000 personer anställda inom byggverksamhet och antalet har ökat i god takt i flera år. Den positiva utvecklingen har fortsatt även under de tre första kvartalen 2019, trots ett mer dämpat stämningsläge inom byggbranschen sedan toppnivåerna under 2017. 

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator för byggverksamheten ligger liksom i vårens undersökning under det historiska genomsnittet. Andelen arbetsgivare som tror på en minskad efterfrågan på sex månaders sikt har ökat både jämfört med i våras liksom för ett år sedan. 

I Arbetsförmedlingens undersökning hösten 2019 uppger hälften av arbetsgivarna inom byggverksamhet en oförändrad personalstyrka för det kommande året. Enligt Konjunkturinstitutets barometer är det framför allt husbyggarna som är negativa medan anläggningsbyggarna har en mer optimistisk syn på framtiden. 

Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen inom byggverksamheten kommer att stabiliseras eller öka svagt under prognosåren.
Prognosen är mer osäker än inom andra sektorer eftersom många projekt läggs ut på utländska företag. Dessa anställa ingår inte i den svenska statistiken.
Läs Byggvärlden nr 6
Läs Byggvärlden nr 6!
Klicka här

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!