Gästbloggen
 

Juristkrönikan

 LOU är viktig för byggbranschen mot bakgrund av att det offentliga är en stor beställare av byggtjänster. Det är inte ovanligt med överprövningar av offentliga upphandlingar. En överprövning innebär att en anbudsgivare som inte tilldelats upphandlingskontraktet har en möjlighet att i...

+ Read more

 

LOU är viktig för byggbranschen mot bakgrund av att det offentliga är en stor beställare av byggtjänster. Det är inte ovanligt med överprövningar av offentliga upphandlingar. En överprövning innebär att en anbudsgivare som inte tilldelats upphandlingskontraktet har en möjlighet att i förvaltningsdomstol ansöka om överprövning av upphandlingen. Anbudsgivaren kan yrka att upphandlingen görs om eller rättas. Berättigad att klaga är den anbudsgivare som lidit skada. Det innebär i praktiken att anbudsgivaren måste kunna visa att denne istället skulle ha fått kontraktet om upphandlingen genomförts på rätt sätt.

Min erfarenhet är att det är inte är lätt att få rätt vid en ansökan om överprövning. Överträdelsen måste vara tydlig. Det måste vara tydligt att den upphandlande myndigheten gjort ett avsteg från någon av de rådande och ledande principerna som styr LOU, det vill säga ett brott mot proportionalitetsprincipen (ett tillspetsat exempel är att den upphandlande myndigheten ställer krav på att leverantören ska ha en omsättning på hundra miljoner kronor, trots att det är fråga om en leverans av 1 000 stycken suddgummin), eller t ex att upphandlande myndigheten gynnar en lokalt förankrad leverantör eller lämnar information till endast en av anbudsgivarna (se vidare 1 kap 9 § LOU).

Tilldelar den upphandlande myndigheten ett kontrakt till en leverantör som inte uppfyller ett så kallat skall-krav leder det också i allmänhet till att upphandlingen inte gått korrekt till. Som jag redan antytt krävs det att brottet mot LOU som den upphandlande myndigheten begår ska vara tydligt för att upphandlingen ska rättas eller göras om. Min erfarenhet är att det i allmänhet är svårt att försöka leda i bevis att ens egen produkt är mycket bättre än den vinnande anbudsgivarens produkt. Det är svårt att övertyga en domstol om att den ena produkten skulle ha tilldelats en viss poäng i jämförelse med en annan produkt.

I allmänhet är det nog så att domstolarna inte anser sig ha kompetensen att kunna göra bättre bedömningar än den upphandlande myndigheten i den frågan. Därför krävs det att brottet mot LOU är tydligt och lättfattligt för att framgång ska nås med en överprövning. Jag vill också påstå att det finns en viss ”vingelmån” för upphandlande myndighet när det gäller frågan om hur den upphandlande myndigheten ställer upp sina kriterier för hur anbuden ska poängsättas i och med att den högsta förvaltningsdomstolen för ca 10 år sedan uttalade att ett förfrågningsunderlag som inte är optimalt utformat trots allt kan vara i enlighet med LOU:s bärande principer, det krävs att någon av LOU:s principer ”träds för när” enligt domstolen.

Peter Degerfeldt
Advokat, Landahl Advokatbyrå

 

- Read less

Presentation

Här publiceras inlägg från gästskribenter som ger sin syn på branschen.

Taggar