Konsulter rustar för Göteborgs expansion

 
  • Christer Abrahamsson, tidigare stadsbyggnadschef i Göteborg och nytillträdd regionchef på Tyréns, framför Tyréns nya kontor. Foto: Anette Jansson-Bougt.

    Christer Abrahamsson, tidigare stadsbyggnadschef i Göteborg och nytillträdd regionchef på Tyréns, framför Tyréns nya kontor. Foto: Anette Jansson-Bougt.

  • Så här ska Älvstaden bebyggas. Foto: Älvstaden.

    Så här ska Älvstaden bebyggas. Foto: Älvstaden.

  • I Göteborg finns byggplaner för 1000 miljarder kronor. Christer Abrahamsson, regionchef på Tyréns, behöver rekrytera 100 konsulter. Foto: Anette Jansson-Bougt.

    I Göteborg finns byggplaner för 1000 miljarder kronor. Christer Abrahamsson, regionchef på Tyréns, behöver rekrytera 100 konsulter. Foto: Anette Jansson-Bougt.

Föregående
Nästa
 

Kommunerna måste ta besluten kring samhällsutvecklingen.

Däremot kan jobbet med att stadsplanera och förbereda för planstarter i mycket större grad göras av konsulter.

Det menar Christer Abrahamsson, tidigare stadsbyggnadschef i Göteborg och nytillträdd regionchef på Tyréns.

 Det är inte regelverket i planprocessen som är den trånga sektorn.  Problemet är att skedet innan planstart tar för lång tid och att det sätts av för lite resurser in i planarbeten.

Göteborg står inför en stor byggboom. Under de kommande 20 åren ska det byggas för totalt 1000 miljarder kronor i Göteborgsregionen, enligt beräkningar från Business Region Göteborg.  Stadsförnyelsen i regionkärnan, Centrala Älvstaden på båda sidor Götaälv räknas som norra Europas största stadsbyggnadsprojekt med 25000 nya bostäder och 45000 nya arbetsplatser kommande 20 års period.

Byggandet av Älvstaden skapar bostäder motsvarande centrala Halmstads storlek och uppgår till 250 miljarder kronor. Utöver det pågår stora infrastruktursatsningar i Göteborg, bland annat Västlänken tunnel med tre stationer, Götalandsbanan höghastighetståg och nedgrävningen av E45:an.

– Det kommer att investeras i bostäder och verksamhetslokaler som aldrig förr i regionen.

Centrala staden ska växa till dubbel storlek med 25000 nya bostäder och 45000 nya arbetsplatser under kommande 20 år. Samtidigt beräknas regionen att få upp till 150 000nya invånare under samma period, säger Christer Abrahamsson, ny regionchef för Tyréns Väst.

Enligt honom är viljan att sätta av resurser och bristen på arbetskraft det största hotet mot expansionen. Särskilt i de tidiga skedena behövs det många fler ”händer och huvuden”. Regeringens arbete med att få till enklare planprocesser och kortare överklagandeprocesser tycker Christer Abrahamsson till stor del är fel fokus.

– Själva planprocessen tuffar oftast på. Det är inte den som utgör det kritiska skedet, utan det är stadiet innan som tar alldeles för lång tid, ibland upp till tio år. Många bra bostadsplaner blir liggande för att kommunerna varken hinner eller orkar starta en plan. Många mindre byggföretag har inte tid och råd att vänta så länge. Antingen måste kommunerna tillsätta extra egna resurser, eller så måste konsulter och exploatörer gå in och hjälpa kommunerna att jobba fram planer, som kommunen sedan kan besluta om. Så jobbar man redan i exempelvis Norge och England.

Christer Abrahamsson har själv ett förflutet inom kommunen, och över 20 års erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn. Han har bland annat arbetat som stadsbyggnadschef i såväl Göteborgs som Mölndals stad med ansvar för stadsplanering, bygglov, mark- och exploatering samt lantmäteri. Senast kommer han från Länsstyrelsen i Västra Götaland där han har arbetat som samhällsdirektör i tre år.

I mars i år började han som regionchef på Tyréns för att ansvara för Tyrens satsning i Väst.

Företaget ska växa med minst 100 nya konsulter inom de närmaste tre åren för att kunna möta den ökade efterfrågan som kommer med Göteborgs expansionsplaner. För Tyréns handlar det om att bredda sin verksamhet mot bland annat fastighet och bygg, arkitektur och trafikplanering. I region väst finns styrkan idag inom mark och anläggning, och bland de stora projekt man jobbar med i regionen kan nämnas E45:an, station för Västlänken samt tunnel under Varberg.

–Det är ett spännande och utmanande uppdrag att få leda Tyréns i Västsverige. Jag tror att mina erfarenheter från arbete inom stat och kommun kommer bli en tillgång i den här tillväxtfasen. Som läget är idag kan vi inte lämna anbud som vi skulle vilja på grund av att vi inte har bemanning. Vi är idag cirka 160 konsulter i regionen och målet är att vara minst 260 inom de närmaste tre åren. Vi ska växa organiskt men vi kommer även att se över möjligheten att göra bolagsförvärv. Dessutom ska vi expandera i Norge och har planer på ett kontor i Oslo.

Tyréns har nyligen invigt sitt nya moderna kontor, mitt i regionkärnan, där man har tagit i höjd för att kunna växa. Kontoret ligger vid stenpiren på Skeppsbron, en ny kommunikationshub för både buss, spårvagn och båtar. I området runt kontoret ska det byggas 500 nya bostäder och 700 parkeringar.

– Det är en spännande tid vi har framför oss i Göteborg och Tyréns vill förstås vara en stor del och bidra i dessa projekt.

 

Summa av de kartlagda investeringarna

Typ                                                                           Miljarder kr (avrundat)

Bostäder (nyprod/ombyggn/renovering)                  400-410

Infrastruktur/logistik                                                 125-130

Industri                                                                      120-130

Handel                                                                        11-14

Verksamheter                                                              50-58

Sjukvård/akademi                                                      38

Summa:                                                                    744-780

Källa: Investringskartläggning Göteborgsregionen fram till 2035, Business Region Göteborg

 

 

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!