Debatt
 

Låt er inte förföras av trälobbyn

Byggandet av flerbostadshus i trä har den senaste tiden lovordats på många håll och fått en stämpel som miljövänligt. Sanningen är dock att stål och plåt är mer hållbara byggmaterial som både är återvinningsbara och underhållsfria. Dessutom gynnar stålbyggen sysselsättningen i Sverige i flera led.

Träbranschen har de senaste åren framgångsrikt lyckats påverka allt från politiker till byggbolag med sin lobbyverksamhet. Förra regeringen satsade cirka 40 miljoner skattekronor i projektet Trästad 2012 och nu gör till exempel Folkhem en miljardsatsning på bostadshus i trä som delfinansieras av pengar från Fjärde AP-fonden. Nya bostadsministern Mehmet Kaplan går i sina företrädares fotspår och förespråkar ett ökat byggande i trä.

Svenska journalister tycks också ha svalt betet och ett flertal artiklar prisar materialet trä och tillskriver det egenskaper som miljövänligt och naturligt. Trä är förvisso ett funktionellt material som passar bra i vissa sammanhang, men som representant för byggplåtsbranschen vet jag att det finns flera stora fördelar med att bygga i stål och plåt.

En av de största fördelarna med stål är att materialet till hundra procent är återvinningsbart, till skillnad från trä som bränns upp när en byggnad rivs. Plåtfasader kan enkelt återanvändas medan övriga metaller sorteras, smälts ned och blir till nya metaller.

Andra fördelar är att det – till skillnad från trä – är okänsligt mot fukt, vilket eliminerar mögelrisken, och att det inte behöver målas om regelbundet.

Vid själva bygget är en miljöfördel att det behövs mindre vikt och volym för en balk i metall jämfört med en i trä. Mindre materialåtgång och lägre vikt leder i sin tur till färre transporter och mindre utsläpp. Dessutom minskar risken för belastningsskador hos dem som hanterar materialet. På ett stålbygge är allt också förberett för montering, vilket minskar kravet på extra yta och utrustning på byggarbetsplatsen.

För de boende innebär ett trähus alltid större krav på brandskydd, till exempel genom att träet impregneras med olika kemikalier. Hus i trä är också mer lyhörda, då stålbyggnader ljudisolerar bättre.

Ur hållbarhetsperspektiv är byggmaterialets livslängd av intresse och även här ligger olika typer av metall bra till. Se bara på koppartak som har legat i 250 år på gamla kyrkor, helt obehandlade, och bara blir vackrare med åren.

Träbranschen lyfter ofta argumenten att trä är en svensk råvara och att träbyggen skapar jobb i Sverige. Men även om landets träindustri är stor så används idag ofta importerad trä i byggen, såsom till exempel cederträ från Kanada. Det kan knappast anses som ett försvarbart miljöalternativ.
Stål är en svensk basindustri och själva byggstålet tillverkas och ytbehandlas i Norden. Det innebär att stålbyggen skapar arbetstillfällen i hela kedjan – för allt från gruvarbetare till hantverkarna på byggarbetsplatsen.

Vi på Entreprenörföretagen vill uppmana bostadsminister Mehmet Kaplan att inte köpa träbranschens propaganda utan att gräva lite djupare i frågan. En ökad satsning på stål i byggandet skulle kunna bidra till ett hållbarare samhälle och på samma gång ge ett uppsving i den svenska byggbranschen och därmed stärka svensk ekonomi.

Johan Lindström,
vd för branschorganisationen Entreprenörföretagensom samlar de föreningarna byggnadsplåt, ventilation samt stål & lättbyggnad.

Låt er inte förföras av trälobbyn

Presentation

Här publiceras debattinlägg från gästskribenter som ger sin syn på branschen.

Taggar