Gästbloggen
 

”Låt inte invanda mönster begränsa bostadsbyggandet”

Stefan Dahlgren, ordförande CM-Bolagen. Foto: Cina Stenson.Stefan Dahlgren, ordförande CM-Bolagen. Foto: Cina Stenson.

Äntligen ställer någon krav även på byggbranschen och på beställarna när det gäller att bygga fler hyresrätter genom att pressa byggkostnaderna. Det är befriande att se att Hyresgästföreningen i sin debattartikel om bostadsbristen (i förra numret av Byggvärlden) inte bara ställer kr...

+ Read more

Äntligen ställer någon krav även på byggbranschen och på beställarna när det gäller att bygga fler hyresrätter genom att pressa byggkostnaderna.

Det är befriande att se att Hyresgästföreningen i sin debattartikel om bostadsbristen (i förra numret av Byggvärlden) inte bara ställer krav på politiker och beslutsfattare utan även på andra, för ämnet, extremt relevanta aktörer i samhället. Nämligen byggföretagen och beställarna.

Bostadsfrågan (läs bostadsbristen) är het och under supervalåret 2014 debatteras politikernas ansvar flitigt och politikerna själva lyfter fram sin fantastiska bostadspolitik och hur vi kan öka bostadsbyggandet de nästkommande fyra åren. Åtskilliga rapporter belyser bostadsbristen och visar på olika anledningar till att vi står där vi står idag. Analyserna är mer eller mindre krångliga men hur jag än vrider på det blir slutsatsen enkel att förstå: Det är svårt att motivera byggherrar att satsa på det som redan från start helt uppenbart innebär en förlustaffär. Ett stort bekymmer i dagens bostadsproduktion är att få ihop lönsamma kalkyler som motiverar fler projekt.

Självklart finns det andra incitament än de ekonomiska för att bygga bostäder och det finns åtskilliga exempel på investeringar som görs för samhällsnyttan snarare än för ekonomisk vinning. Men i längden blir det svårt för både privata och kommunala bostadsföretag att genomföra affärer med en negativ kalkyl.

Redan idag finns möjligheter att bygga billigare än de traditionella metoderna, exempelvis genom genomförandeformen Construction Management, och därmed väsentligt öka möjligheterna till ekonomiskt lönsamma projekt.  Varför har beställare hittills ofta tvekat att nyttja nya metoder? Jo, bostadsbyggande innebär både stora investeringar och inte sällan projektplaner som förändras över tid vilket skapar en upplevd risk. Det många beställare vill maximera är den upplevda trygghet som ett fast pris kan tyckas ge och då blir priset på projektet högt. Riskminimering kostar pengar, och vips är vi inne i den onda cirkeln av bristande konkurrens mellan projektmetoder/prismodeller som behövs för att skapa en sund bostadsmarknad för alla inblandade. Istället för en gynnsam konkurrens skapas en dominans av ett fåtal stora aktörer på marknaden idag och det är svårt för beställarna att pressa priserna. Ovanstående innebär onödigt höga priser och att beställarens kalkyl helt enkelt inte går ihop.

Om vi godtar dessa kalkyler som sanning så förutsätter vi alltså att det inte går att bygga billigare, och vi fastnar i dagens situation. Istället bör vi vidga våra vyer för att se om det finns fler företag på marknaden och genomförandeformer som innefattar lägre kostnader och som kan ta hänsyn till den osäkerhet som alla byggprojekt medför.  Det kan kännas tryggt att bygga på det sätt man alltid har gjort, med traditionella projektformer, tillsammans med en leverantör som man har handlat upp och jobbat med tidigare. Men frågan är också vad tryggheten och vanan har för pris. Om kalkylen inte går ihop är mitt råd i första hand inte att låta bli att bygga utan snarare att undersöka noggrant om det finns några alternativ för att bygga billigare. Möjligheten att påverka och styra sitt projekt mot en effektiv och långsiktig förvaltning har ett stort värde och ska inte underskattas. Jag tror att med ett öppet sinne och en vilja att se möjligheterna med moderna metoder är det möjligt att få ned priserna och skapa effektiva förvaltningsobjekt och därmed få igång bostadsbyggandet. Och som Hyresgästföreningen skriver i sin debattartikel: Det handlar om att börja nu.

 

Stefan Dahlgren, Ordförande CM-bolagen

 

 

- Read less

Presentation

Här publiceras inlägg från gästskribenter som ger sin syn på branschen.

Taggar