Debatt
 

Mångfald ett måste för att bygga framtiden

För oss är det självklart att byggbranschen ska vara en attraktiv bransch för alla oavsett kön och bakgrund. Det är inte bara en angelägenhet för oss i branschen utan för hela samhället. Byggindustrin sysselsätter 300.000 personer och omsätter 8 procent av Sveriges BNP. Det vi producerar har betydelse för alla.
Det har visat sig i undersökningar att ökad jämställdhet leder till ökad lönsamhet. Trots detta anses det i många fall nödvändigt att hantera frågan med varsamhet och därmed går det väldigt långsamt.
Varför? Och har vi råd att vänta längre?

Sett till andel kvinnor har arbetslivet generellt blivit mer jämställt under de senaste decennierna och vi märker av en attitydförändring såväl nationellt som på EU-nivå. Men i byggbranschen är kvinnor fortfarande underrepresenterade och utvecklingen har inte gått framåt sedan början av 2000-talet. Branschen består av 8,5 procent kvinnor, varav endast 1,3 procent återfinns inom hantverksyrkena. Detta är alldeles för lågt.

Det finns flera anledningar till att vi är angelägna om att öka jämställdheten i byggbranschen. Jämställda arbetsplatser är bättre på innovation, produktivitet och lönsamhet, enligt forskning. Det i sig är tillräckliga argument som gynnar långt fler än oss som företag.

Den nya utredningen ”Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet” (SOU 2014:30) visar dessutom att det är bättre arbetsmiljö och lägre sjuktal i könsblandade yrken. Ska byggbranschen vara en förnyande och lönsam bransch måste den vara sammansatt av personer från hela samhället, precis som våra kunder. Vi måste vara konkurrenskraftiga i fråga om den kompetens vi behöver locka till oss. Vi har därför inte råd att slarva bort halva befolkningen.

Om de bästa förmågorna ska söka sig till oss, oavsett kön, måste rekryteringsbasen vara bred och branschen vara lockande för fler grupper. Det gäller inte bara kön utan en ökad mångfald på alla sätt. De som kommer till oss måste också vilja stanna kvar. Vi måste vara självkritiska och fundera allvarligt på vad det beror på att vi inte lyckats med det.

Något tecken på att jämställdheten kommer att lösa sig av sig själv finns inte, varken vad gäller antal eller jämställdhet i praktiken.
Det krävs aktiva insatser från samtliga företag i branschen för att åstadkomma förändring.

Vi deltar gemensamt i initiativet MentorBygg, ett program för byggföretag som vill arbeta aktivt med sitt förändringsarbete för bättre jämställdhet. Vi sätter mål för vårt förändringsarbete som är öppna för alla att ta del av och som följs upp på ett strukturerat sätt. Initiativet kommer inte enskilt att lösa vårt problem men det är ett steg på vägen.

Flera av byggföretagen deltar i andra projekt och driver förändringsarbete, enskilt eller tillsammans med andra, men många fler initiativ behövs för framgång i såväl jämställdhetsfrågan som i andra mångfaldsområden. Vi måste börja med att kritiskt granska oss själva, sätta mål och ställa krav på oss själva och varandra för att det ska hända något.

Det är hög tid att agera.
Ett viktigt steg i skapandet av en jämställd byggbransch är utformandet av en modern kultur som är attraktiv för alla. Företagsledarna behöver ta sitt ansvar för att utveckla branschen i rätt riktning. Vi vill också samarbeta med andra aktörer i branschen - företag, fackförbund och övriga organisationer.

Tillsammans ska vi ändra gamla och omoderna mönster. Vi vill också uppmana andra företagsledare att sätta mål för att öka mångfalden inom sitt företag. Vi måste hantera rekrytering på alla nivåer på ett mer professionellt sätt och inte utgå från våra gamla beprövade nätverk. Det handlar inte bara om vad vi ska börja göra, utan också om att se oss själva i vitögat och fundera allvarligt över vad vi ska sluta göra.
Hjälp oss gärna att hitta nya synsätt.

Anette Frumerie, Besqab John Söderberg, BTH Bygg Carin Stoeckmann, Byggmästar’n i Skåne Magnus Dahlberg, Constrera Fredrik Eliasson, Corvara Industri- och Skadeservice Mik...

+ Read more

Anette Frumerie, Besqab
John Söderberg, BTH Bygg
Carin Stoeckmann, Byggmästar’n i Skåne
Magnus Dahlberg, Constrera
Fredrik Eliasson, Corvara Industri- och Skadeservice
Mikael Anjou, Einar Mattssons Byggnads
Jessica Löfström, ExpanderaMera byggbemanning
Robert Jaaniste, Ikano Bostad
Johan Skoglund, JM
Svante Hagman, NCC Construction        
Jesper Göransson, Peab
Jan Henriksson, Q-gruppen
Lasse Svensson, Sh Bygg sten och anläggning AB
Pierre Olofsson, Skanska
Fredrik Holst, Strängbetong
Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier
Torbjörn Torell, Svevia
Anders Andersson, Thage
Andreas Jakopsson, Värends entreprenad

- Read less

Presentation

Här publiceras debattinlägg från gästskribenter som ger sin syn på branschen.

Taggar