MATS RYDÉN

 

Vad är det bästa med att jobba som byggchef?

Möjligheten att få vara delaktig i och att leda processer som i sin tur leder till de bestående värden som byggnation verkligen är. Människorna är nyckeln och att se dem utvecklas, trivas och prestera är oerhört stimulerande och får mig att känna tillfredställelse över att det vi gör är viktigt.

Vilka är de stora utmaningarna?

Utmaningarna finns där hela tiden. Nya projekt, nya människor, nya avtalsupplägg och andra förutsättningar. Utmaningen i att hänga med i och att vara en del av de förändringar som är nödvändiga är betydande. Hur stor del av utmaningarna man kan påverka och vilka de är bestämmer man till stor del själv via sitt engagemang.

Hur ser din arbetsdag/roll ut?

Jag är med i projektens alla faser och arbetsdagarna ser därför olika. Generellt sett så är det många möten, men jag deltar inte i alla.  Mycket av det jag gör går ut på att så många som möjligt har eget ansvar och stor frihet att lösa arbetsuppgifterna på sitt eget sätt men riktningen mot vårt gemensamt uppsatta mål måste finnas. Min uppgift blir därför att se till att alla håller sig på vägen mot målet och även om den är ganska bred så händer det att något är på väg ner i diket och då måste jag finnas där och helst förhindra det innan det sker. Det ansvaret har och tar jag mot såväl egna medarbetare som mot beställarorganisationen.

Hur ska en bra ledare vara?

Våga möta olika personligheter istället för yrkesroller och agera utifrån detta. Våga låta människor arbeta utifrån sina bästa egenskaper och att stödja dem där. Människor måste få känna sig boostade på det de gör bra.

En ledare ska skapa organisationer som tillsammans har den totala kunskapen, energin och talangen för de uppgifter som ska lösas. Det handlar om att skapa verklig arbetsglädje som bas för att vidareutveckla en grupp mot lagkänsla och målinriktning. Man bör också vara så öppen man kan om traditionella ”chefshemligheter” som ekonomi, affärsuppbyggnad etc. Vad är det som egentligen är så hemligt? Information skapar tillhörighet och delaktighet. 

Man bör också stå för någon slags grundtrygghet som handlar om att backa upp medarbetarna så att de vågar ta egna initiativ och ta sitt tilldelade ansvar och helst utöka det. Man ska veta och tydligt förmedla vad målet är.  Man måste, om det behövs, våga ta obekväma beslut och hantera eventuella meningsskiljaktigheter på vägen om man vet att det gynnar slutresultatet.

När vi vinner så vinner vi tillsammans. Om vi inte vinner så är det ledarens fortsatta ansvar att hitta det som får gruppen att ändå känna sig som vinnare.

MATS RYDÉNMats Rydén.

Hur jobbar du med förnyelse?

Byggbranschen är inne i en vitaliserande förändringsprocess. Jag tänker då mest på alla de som redan finns hos oss och på de som är på väg in och som har en annan bakgrund än den genuint svenska.  Jag jobbar med människor oavsett vem man är, var man är född och hur man ser ut. Mångfald är nödvändigt men också ett epitet som kan sätta en stämpel på något som man egentligen inte borde behöva prata om.

Eftersom jag till stor del arbetar med att få organisationer att fungera så har jag också idéer om hur sammansättningen av dessa ska se ut och förändras. De traditionella rollerna, platschef, arbetsledare, entreprenadingenjör etc. fyller inte alltid de behov vi har och särskilt inte på större och mer komplicerade projekt. Rollerna bör fördelas efter person och talang för att arbetsbelastningen ska bli rimlig och för att vi ska bli effektiva. Varför ska till exempel arbetsmiljöansvaret ligga på platschefen? Det arbetet är för stort och viktigt för att inte ”hinnas med” för att andra arbetsuppgifter fyller arbetsdagen.

Samarbetet med beställarorganisationerna ser jag kanske ändå som den viktigaste delen i den förnyelse som pågår och behövs i branschen. Idag arbetar vi till övervägande del med partnering- eller samverkansentreprenader. Jag som ledare måste visa vägen och visa på fördelarna med att arbeta tillsammans och där förtroende och tillit blir en naturlig del av samarbetet.

FAKTA

Befattning: Projektchef på NCC Hus i Stockholm

Ålder: 59 år

Bor: Södermalm i Stockholm

Familj: Särbo med Mia och har två vuxna döttrar

Intressen: Intresserad av människor, natur, sommarstugan och idrott i alla former. Åker gärna både skridskor och skidor.

Karriärväg: Började som arbetsledare och fortsatte som platschef. Har varit projektchef i cirka tio år. Jobbat på NCC sedan 1997.

Ledarskapsmotto: Att lyssna och lita på de människor jag arbetar med samt att våga tro på min egen intuition.

 

 

 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!