Ny digital tjänst: Så följer ni upp kompetenser på byggarbetsplatsen

 
Ny digital tjänst: Så följer ni upp kompetenser på byggarbetsplatsen

Detta är en annons från Infobric.

FInfobric kommer nu med en ny digital tjänst. Genom fokuskompetenser i Infobric Ease kan byggföretag styra och följa upp kompetenskrav på sina arbetsplatser. Tjänsten möjliggör för Infobrics kunder att digitalt följa upp att kompetenskrav efterlevs och varningsnivåer för fokuskompetenser som anges för varje arbetsplats visas i realtid i tjänsten.

Det finns ett stort fokus på arbetsmiljö i byggbranschen. De flesta stora aktörer strävar efter att uppnå nollvision och Arbetsmiljöverket har i uppdrag av Regeringen att jobba med nollvision av arbetsplatsolyckor och dödsfall. Byggbranschen är särskilt under lupp eftersom bygg- och anläggningsbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i landet.

Via det nya verktyget Fokuskompetenser i Infobric Ease kan Infobrics kunder säkerställa att rätt personal med rätt kompetens får utföra kritiska moment på arbetsplatsen och samtidigt enkelt följa upp att verksamma personer som vistas på arbetsplatsen har utbildning inom valda fokuskompetenser som till exempel byggbranschens säkerhetsutbildning.

Jens Landén är försäljningschef på Infobric, han berättar att Fokuskompetenser är ett enkelt sätt att upptäcka riskområden i tid

Fokuskompetenser är en av flera nya tjänster som kommer rullas ut under 2020–2021 i Infobric Ease.

– Dessa tjänster syftar till att våra kunder ska kunna använda data som samlas in på byggarbetsplatsen på ett proaktivt sätt för att minimera risker och få bättre kontroll på sina arbetsplatser. Det är ett prioriterat och strategiskt viktigt utvecklingsområde för Infobric för att stötta våra kunder i sitt hållbarhetsarbete. Vår mission är att bidra till hållbara arbetsplatser, genom att skapa digitala och smarta tjänster för säkrare och effektivare arbetsprocesser på byggarbetsplatsen.

Rätt personal på rätt plats

Med hjälp av Infobrics lösning för kompetensuppföljning kan kunderna säkerställa att rätt personal med rätt kompetens får utföra kritiska moment på arbetsplatsen, så som heta arbeten eller framföra en lift, helt digitalt. Det är också ett smart sätt att alltid säkerställa att man har tillräckligt med utbildad personal inom till exempel första hjälpen så att man vid eventuella olyckstillbud kan skicka utbildad personal för att hjälpa en kollega.

– Via verktyget kan våra kunder sätta upp riktlinjer för vilka kompetenser som är ett skallkrav på sina arbetsplatser. Det gör man genom att välja ut ett antal fokuskompetenser för vilka man sedan kan ange ett värde för hur många personer eller procentandel av verksamma med kompetensen som måste vara närvarande på arbetsplatsen. Om nivåerna inte uppnås varnar systemet i realtid och meddelar platsledningen att till exempel antalet personer med förstahjälpen-utbildning underskrider kravnivån vid det givna tillfället. Kompetenscertifikaten hämtas från ID06 Kompetensdatabas säger Jens Landén.

Sparar stort manuellt arbete

Det finns idag inget effektivt sätt för platsledningen att kontrollera vilka kompetenser som personalen har och framförallt inte ett system som automatiskt sammanställer och rapporterar avvikelser från uppsatta krav. Det rapporteras kontinuerligt om olyckor på byggarbetsplatser som i många fall skulle kunna undvikas om rätt person med rätt kompetens utfört arbetsmomenten.

– Genom att använda Infobrics tjänst Fokuskompetenser tror vi att branschen i helhet kan spara mycket manuellt arbete på att samla in och hantera kompetensbevis som i sin tur är svårt att överblicka och söka i. Vi tror också att detta kommer att underlätta för arbetsledningen att delegera arbete till personal med rätt kompetens vilket i sin tur kan minimera antalet olyckor baserat på felaktigt utförda arbetsmoment, avslutar Jens Landén.

Fokuskompetenser i Infobric Ease nya utseende.


Om Infobric Ease

Styr tillträden till och på byggarbetsplatsen, kontrollera maskinanvändningen och styr uppvärmningen i bodar och containers. Med Infobric Ease är det du som har kontrollen över vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen och vad de har tillgång till.

Osäkerhet kostar tid och pengar. Med Infobric Ease kan du, oavsett när och var du befinner dig, snabbt få överblick över ditt eller dina byggprojekt, hur mycket tid som har lagts i projekten och vilka entreprenörer som varit på plats. Det är lika smidigt att ta fram underlaget till din personalliggare, en återsamlingslista eller uppgifter för fakturauppföljning.

Om Infobric

Infobric grundades 2004 och är en ledande leverantör av smarta ar tjänster för säkrare och mer effektiva byggarbetsplatser. I koncernen ingår också dotterbolagen TelliQ AB, Tempus AS och BlastManager AS. Tillsammans har vi en central roll på fler än 16 000 samtidiga byggarbetsplatser, med flera av Europas största bygg- och maskinuthyrningsföretag bland våra kunder. Infobrics ägs av Summa Equity som investerar i lösningar på globala utmaningar inom hållbarhet.Läs mer om Infobric Ease och hur du kan använda den nya tjänsten för att följa upp kompetenser


Nyckelord: Säkerhet, kontroll, transparens, digital innovation, digitalisering av byggbranschen, kompetenshantering, ID06 kompetendatabas
Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!