Patrik Svens

 

1.       Hur är det att jobba som byggchef? Vad är roligast och vad är svårast?

Det roligaste är känslan när man når de mål (del- eller slutmål) som vi satte för flera månader eller år sedan och ser resultatet av det arbete vi tillsammans lagt ner med planering, beredning, utförande och uppföljning. Det bästa med jobbet är att lämna över ett projekt till en nöjd kund och man vet att ett projekt kommer att finnas synligt i stadsbilden under många år. Det finns nog ingen bransch där man får så konkreta resultat av sitt arbete. Det är också fantastiskt roligt att jobba i ett projektteam med högt engagemang, energi, framåtanda och trivsel. Då är det roligt att gå till jobbet!

Det jobbigaste och svåraste är perioder när man känner att arbetsbelastningen är så stor att tiden inte räcker till trots att man själv arbetar mer än vad man borde. Det inträffar i projekt eller organisationer som är underbemannade eller där inblandade aktörer inte presterar som planerat och utlovat.

2.       Hur ser din arbetsdag ut?

En stor del av tiden går till bokade möten med de grupper i projektet som arbetar med kalkyl, inköp, projektering, KMA, logistik, ekonomi och produktion. Eftersom vi jobbat i partnering med vår kund har det även varit mycket gemensamma möten tillsammans med vår kund för att fatta beslut om genomförandet i projektet. En del tid går till problemlösning av oförutsedda situationer. Resterande tid försöker jag några gånger i veckan gå runt i projektets olika delar för att själv bilda mig en uppfattning och lägesbild av projektet.

3.       Hur ska en bra ledare vara?

En bra ledare är intresserad och engagerad i sitt jobb. Är man det är det lättare att få med sig andra. En bra ledare skall sätta mål och kommunicera och förankra dessa med all personal, både tjänstemän och hantverkare och UE. En bra ledare skall även våga ge ansvar och befogenheter till personalen att genomföra sina arbetsuppgifter och att uppnå uppställda mål. Det är viktigt att man lyssnar och att alla får information om vad som händer i ett projekt eller en organisation och att alla får vara med och påverka sitt arbete genom till exempel arbetsberedning.

4.       Hur tror du att byggchefens roll kommer att påverkas i framtiden i takt med att byggbranschen förändras?

Byggbranschen förändras och kommer att förändras i många avseenden såsom samarbetsformer med kund, organisation, produktionsmetoder, prefabricering, utländska aktörer samt krav från personal vid nyrekrytering. Att rekrytera och behålla byggchefer är idag ganska svårt. Många byggchefer som arbetat några år i branschen går till beställar- eller konsultsidan. För att behålla byggcheferna behöver man titta på organisationsstrukturen för att avlasta arbetsuppgifter från byggchefen så att arbetstid och stressnivåer anpassas till dagens verklighet som ställer krav på engagemang även utanför arbetet med familj och fritidsaktiviteter.

Allt fler projekt kommer att genomföras i kundsamverkan och partnering. Även teknikutvecklingen inom både byggteknik och it-teknik kommer att ställa nya krav men även ge nya möjligheter att underlätta arbetet.

Patrik SvensFoto: Peab.

FAKTA

Namn: Patrik Svens.

Befattning: Projektchef i projekt Gothia Towers i Göteborg till dec-2014. Biträdande regionchef i Peab region Bygg Väst sedan jan-2015.

Ålder: 49 år.

Bor: Landvetter utanför Göteborg.

Familj: Singel.

Intressen: Golf, motorcykelåkning, resor och att umgås med goda vänner. Försöker spendera mycket av ledig tid i sommarstugan i Dalarna för avkoppling och återhämtning.

Karriärväg: 1984-89 Chalmers Väg- och Vatten i Göteborg, 1989-1995 Siab i Borlänge som arbetsledare, platschef, kalkyl och entreprenadingenjör, 1995-1998 Siab Malaysia som projektchef för hotellbyggen och shoppingcenter, 1999-2000 NCC i Polen som projektchef,                     2000-2001 Peab i Warszawa som projektchef, 2001-2005 Peab i Göteborg som platschef, 2005-2010 Peab i Göteborg som arbetschef för projekt bla påbyggnad hotell Opalen, 2010-2014 arbetschef och projektchef för projekt Gothia Towers i Göteborg, 2015-  biträdande regionchef för Peab region Bygg Väst.

Ledarskapsmotto: Våga lyssna och involvera men våga ta och stå för tagna beslut!

Sagt om Patrik: ”Ställer höga krav på sig själv, och fördjupar sig gärna i detaljer vilket är ovanligt”. ”Om man skickar nyexaminerade ungdomar till Patrik är de det bästa man kan göra”. ”Han är verkligen väl värd detta pris! Bygget har blivit nominerat till årets bygge, och att Patrik är ledare av vad som eventuellt kan bli årets bygge måste väl säga något det med?!”

 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!