PER WALL

 

Vad är det bästa med att jobba som byggchef?

Att kunna entusiasmera duktiga medarbetare i teamet och se dem växa i sina roller. Att få leda och vara delaktig i ett team som kan hantera problem och risker på ett verkningsfullt sätt och som levererar i nivå eller bättre än förväntningarna.

Vilka är de stora utmaningarna?

Att behålla medarbetarna och rekrytera nya duktiga i en marknad som är het. Att vi fortsätter utveckla Veidekkes involverande arbetssätt.

Hur ser din arbetsdag/roll ut?

I rollen ingår ett personal-, budget- och projektansvar. I arbetet ingår också marknad och kundansvar. Min arbetsdag går mycket ut på samordning, planering, uppföljning och personalutveckling. Självklart är frågor som Arbetsmiljö –HMS och ekonomiuppföljning en viktig del i det dagliga arbetet. Jag försöker att vara ute på projekten så mycket som möjligt. Jag tror på av att vara en synlig chef.

Hur ska en bra ledare vara? 

En som ger ansvar och förtroende, men som också följer upp och vågar ta tag i obekväma frågor. Synlig och lyhörd. En som inbjuder till involvering, är positiv, ser möjligheter och utanför boxen. Någon som vågar prova nya vägar. Viktigt är också att vara uppmuntrande och ge feedback.

Hur jobbar du med förnyelse?

I arbetschefsgruppen tar vi gemensamt fram tydliga målsättningar och handlingsplan för året. Punkterna i handlingsplanen och målsättningarna är konkreta och stäms av kontinuerligt. Min tanke är att Arbetschefsgruppen hela tiden ska ligga i en ständig process för förnyelse och förbättringar. Det ger i sig en stark kompetensutveckling. Vi började till exempel för några år sedan att ta steget in i VDC- och ICE processen i projekteringen. Utifrån det har vi hela tiden förfinat och utvecklat arbetet utifrån våra erfarenheter. Idag har vi fullt ut tagit steget att nyttja möjligheten med VDC i produktionen. Vi har utvecklat digitala hjälpmedel som effektiviserar den dagliga driften och processen på bygget. Genom vårt involverande arbetssätt fångar vi upp erfarenheter och förbättringar från samtliga deltagare i processen, det leder i sig till förnyelse.

 

PER WALLPer Wall.

FAKTA

Befattning: Arbetschef Veidekke Entreprenad Region Bygg Stockholm

Ålder: 40

Bor: Farsta

Familj: Fru och 2 barn

Intressen: Arkitektur och design, musik (spelar gitarr), motion (skidor utförsåkning, orientering).

Karriärväg: V&V på KTH, 10 år på Skanska i olika roller från arbetsledare till projektchef, 2,5 år på Byggmästargruppen som Arbetschef, nu 3 år på Veidekke.

Ledarskapsmotto: Utveckla dina medarbetare. Behandla dem så att de vill stanna.

 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!