Premiär för Abetongs Biobetong - Västeråsprojekt först ut

 
  • Martin Johansson, säljchef på Abetong

    Martin Johansson, säljchef på Abetong

Föregående
Nästa
 

Detta är en annons från Abetong AB.

Nu står vi på Abetong äntligen redo för produktion och leverans av våra klimatförbättrade betongelement – Biobetong. Premiärprojektet blir Sågklingan 7 i Västerås. Projektet innefattar totalt 108 lägenheter fördelade på två hus med tydlig miljöprofil som byggs av Consto på uppdrag av Lansa Fastigheter.

Minskade koldioxidutsläpp är en ständigt aktuell fråga inom betongbranschen. ”Biobetong” är ett viktigt led i Abetongs satsning för att minska sin klimatpåverkan samtidigt som efterfrågan på bättre miljöprestanda ökar i byggsektorn. År 2022 träder dessutom nya regler i kraft där nyproducerade byggnader måste redovisa sitt koldioxidavtryck.

En vanlig svensk lägenhet som byggs med Biobetong kan ge en minskad koldioxidbelastning med hela 22 procent. Det är ett klart framsteg och en stor miljövinst.

Abetong en av få som klarar kraven
Consto, som tillhör en norsk koncern, är ett byggföretag med cirka 250 anställda i sin svenska verksamhet. De fokuserar främst på bostadsprojekt tillsammans med större byggherrar. I projektet Sågklingan hade beställaren Lansa Fastigheter redan från start satt en tydlig miljöprofil.

– Lansa har ett genomarbetat hållbarhetstänk och krav på CO2-reducerad betong var en del av beställningen vi fick i det här uppdraget. Abetong var en av få prefableverantörer som direkt gav besked att de kunde och ville leverera enligt de kraven, säger Tord Johansson, arbetschef på Consto.

– Vi har haft en mycket bra dialog med Abetong både under anbudsfasen och projekteringen där de visat stort engagemang i koldioxidfrågan och kommit med bra inspel, säger Tord Johansson.

Alla innerväggar i Biobetong
Montaget inleds efter årsskiftet och under första delen av 2022 ska två hyreshus med sammanlagt 108 lägenheter stå redo för inflyttning. Husen kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver och förutom den CO2-reducerade Biobetongen, installeras solceller på taken och bergvärme. Abetong levererar hela stommen.

– Vi kommer att använda Biobetong i alla innerväggar och i innerskivorna i ytterväggarna. Utöver det levererar vi även plattbärlag, balkonger, pelare och balk samt står för montaget, säger Martin Johansson, säljchef på Abetong.

Biobetongen utvecklas vidare
– Betongindustrin är idag en koldioxidintensiv bransch där cementproduktionen står för de största utsläppen. I vår Biobetong ersätter vi i nuläget upp till cirka 30 procent av cementen med masugnsslagg som alternativt bindemedel, berättar Stefan Östman, som leder arbetet med Biobetong på Abetong.

– Vi började med labbtester i små satser under fjolåret för att testa hållfasthet och optimera recepten för att dels uppfylla miljökrav från beställare och dels för att Biobetongen ska fungera i cyklerna i vår prefabproduktion.

De första provgjutningarna av fullskaliga betongelement gjordes innan sommaren med väldigt goda resultat. Under hösten arbetar Abetongs betongingenjörer med finjusteringar inför leveransen till Constos projekt i Västerås och med att ta fram även ytterskivor, balkonger, loftgångar med mera i Biobetong.

CO2 kalkylator
Genom en nyframtagen CO2 kalkylator kan Abetongs säljare på ett enkelt sätt redovisa miljöpåverkan redan i anbudsskedet.

Läs mer om Abetongs Biobetong


Fakta Sågklingan

Kund: Consto AB
Byggherre: Lansa Fastigheter AB
Antal lgh: 108
Produkter: Sandwichväggar (Biobetong i innerskiva), Massiva innerväggar (Biobetong), plattbärlag, balkonger, pelare, balk.
Övrigt: Husen certifieras med Miljöbyggnad Silver


 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!