Projektledare till Tvärbanan Kistagrenen genom Rissne

 
Projektledare till Tvärbanan Kistagrenen genom Rissne

Sundbyberg utvecklas - En av Sveriges snabbast växande städer. Stort fokus ligger på stadsutvecklingsprojekten i centrala Sundbyberg, Rissne, Hallonbergen-Ör, Ursvik och vid Enköpingsvägen. Sundbyberg är Sveriges mest tätbefolkade kommun och samtidigt minst till ytan.

Tvärbanans Kistagren passerar Rissne och löper över Rissne torg, utmed Kavallerivägen och vidare till Kista. Rissne blir därmed en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i regionen.

Stadsbyggnadsavdelningen ansvarar för stadens stadsutvecklingsprojekt, strategisk-och fysisk planering i tidiga- och genomförandeskeden samt mark- och exploateringsfrågor. Avdelningen planerar utvecklingen för en hållbart växande stad. Vi arbetar utifrån ett hela staden perspektiv där stor vikt läggs vid platsens förutsättningar, hållbarhet och stadsgestaltning. För detta behöver vi ha en god sammanhållning, arbeta tillsammans och ha en känsla för staden som livsmiljö. Du tillhör enheten för Strategiska projekt som har en viktig roll i denna utveckling.

Strategiska projekt ansvarar för stora stadsbyggnadsprojekt, planering, projektering och genomförande av stadens större investeringar i markanläggningar och infrastruktur. Det är ett omväxlande arbete där du samarbetar med stadens övriga tjänstepersoner, politiker, exploatörer, konsulter och allmänheten. Hos oss får du möjlighet att driva projekt från projektering till byggande och därmed vara med och påverka stadsutvecklingen i staden. Strategiska projekt är en mycket engagerad enhet som värnar högt att vi ska trivas tillsammans.

Nu söker vi en erfaren projektledare till projekt Tvärbanan Kistagrenen genom Rissne. Projektet är ett samarbete mellan SL och Staden. Tvärbanan kommer att gå på reserverat utrymme i befintliga gator som byggs om och breddas för ändamålet. Förberedande arbeten är klara i södra Rissne men pågår i SL:s regi i norra Rissne. Planläggning pågår även för en tvärbanedepå i området. Spåranläggningen med broar projekteras och byggs av SL med start 2021.

Som projektledare planerar, leder och samordnar du projekt från planering tills det att den färdiga anläggningen har överlämnats till drift- och underhåll.

Arbetet innebär bland annat att tillsammans med byggledare representera staden i entreprenaderna. Arbetet innebär även framtagande av utredningar och kalkyler, upprätta tidsplaner, kvalitetsmål och prognoser under projektets genomförande. Säkerställa att projekt drivs enligt beslutade uppdrag och gällande lagar och regler samt att stadens styrdokument och rutiner följs.

Som projektledare för Tvärbanan ingår att:
- Vara länk mellan projektet och stadens förvaltande organisation. Samordna granskningsinsatser och förankra gestaltning och tekniska lösningar som påverkar allmän platsmark.
- Bistå projektet med information om stadens anläggningar och tidigare utförda arbeten.
- Se till att samordning mellan Tvärbaneprojektet och stadens entreprenader/externa byggherrar fungerar på ett bra sätt, främst avseende tider och produktionsplanering men även vissa tekniska gränssnitt som till exempel stomljudsåtgärder.
-Delta vid besiktningar och ansvara för överlämning mellan projekt och stadens förvaltande organisation
- Följa upp genomförandeavtal med tillhörande regleringar mellan staden och SL

Du kommer att vara en viktig del av projektorganisationen för Stadsutvecklingsprojekt Rissne och projektgrupp Tvärbanan. Du har hjälp och stöd av övriga projektmedlemmar, bland annat byggledare, biträdande projektledare och projektansvarig.

Du som söker tjänsten har förmågan att strukturera och planera ditt arbete och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du tycker om att dela med dig av dina kunskaper och lära dig nytt. Du är lyhörd, kommunikativ och drivs av att leverera med hög kvalitet och behärskar det svenska språket väl i tal och skrift. Du har hög integritet och vågar arbeta innovativt och nyskapande för att utveckla en stad som är attraktiv både nu och i framtiden. För tjänsten är det viktigt att både kunna jobba i team och självständigt.

Vi vill att du har högskoleutbildning inom bygg-/anläggningsteknik eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av projektledning och är intresserad av tekniska lösningar. Erfarenhet av kvalificerat arbete inom bygg- och anläggningsprojekt är en förutsättning. Det är meriterande om du har erfarenhet av såväl projektering som produktion och kunskaper om tillämpning av ABT, AB, ABK.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde sker efter överenskommelse. Ansök senast den 25 maj 2021. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller post utan endast via länken nedan.

Välkommen med din ansökan!
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Kontaktperson
Anna Lindgren
tf chef för Strategiska projekt
08-706 81 68
anna.lindgren@sundbyberg.se

Facklig kontaktperson
Nås via kommunens växel
08-706 80 00

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!