Rätten upphäver kommunens beslut om hotellinvestering

 
Rätten upphäver kommunens beslut om hotellinvesteringBygget av Skellefteås kulturhus har precis påbörjats. Bild: White Arkitekter AB Under helgen sattes spaden i marken för bygget av Skellefteås nya kulturhus.
I en ny dom upphäver förvaltningsrätten kommunfullmäktiges beslut att bygga hotelldelen.
Kommunen tänker bygga ändå.


I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige att det kommunala bolaget Skellefteå industrihus ska investera i hotelldelen i kulturhuset. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten i Luleå. De klagande, både politiker och privatpersoner, menade att det stred mot kommunallagen och att ett byggande av ett hotell i kulturhuset skulle skapa en snedvriden konkurrenssituation på hotellmarknaden.

Förvaltningsrätten har nu meddelat sin dom och i den upphäver de kommunfullmäktiges beslut. Förvaltningsrätten skriver i domen att det inte är en kommunal angelägenhet att bygga hotellet under dom rådande förutsättningarna och att beslutet inte är i förenligt med lagen.

I praktiken får detta inte någon betydelse då kommunen valt att fortsätta byggnationerna oavsett utfallet i förvaltningsrätten.

- Skellefteå är i stark utveckling där kulturhuset är en viktig del. Ett stopp av projektet skulle innebära att kommunens utveckling bromsas upp, vilket vi inte tänker bidra till, säger Lorents Burman,  kommunalråd, (S), i ett pressmeddelande. 

Det finns inga sanktioner i den här typen av kommunala besvärsärenden. Trots detta väljer Skellefteå kommun i samråd med Sveriges kommuner och landsting, SKL, att överklaga förvaltningsrättens dom.

Detta då den kan ha principiell betydelse för de kommunala fastighetsbolagen i Sverige och deras framtida uppdrag och arbetssätt. SKL kommer att stödja Skellefteå kommun i den fortsatta rättsprocessen.

Kommunen kommer nu att överklaga förvaltningsrättens dom.
  Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!