Så många lägenheter byggdes 2015

 

37 549 lägenheter färdigställdes under 2015, det visar siffror från SCB.
Siffrorna visar också att det varit en kraftig ökning av lägenheter genom ombyggnad och att det byggts fler studentlägenheter än på många år.


Av dessa finns 25 565 lägenheter i flerbostadshus och 9 038 i småhus.
Resten är ombyggnationer i flerbostadshus som gav ett tillskott på 2 946 lägenheter.

Antalet nybyggda lägenheter i småhus är 7 procent fler än året innan då 8 410 lägenheter färdigställdes.
I flerbostadshus färdigställdes 23 procent fler lägenheter genom nybyggnad och 26 procent fler genom ombyggnad än 2014.

Av de nybyggda lägenheterna i flerbostadshus så fanns 59 procent i något av de tre storstadsområdena.
Störst andel fanns i Stor-Stockholm där mer än var tredje nybyggd lägenhet 2015 fanns.

För nybyggda småhus gäller det omvända och 57 procent finns istället utanför de tre storstadsområdena.

Under 2015 var 51 procent av lägenheterna i flerbostadshus hyresrätter medan 49 procent var bostadsrätter.
Det finns dock regionala skillnader på fördelningen mellan upplåtelseformerna.
I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg är närmare 60 procent av alla nybyggda lägenheter flerbostadshus bostadsrätter. I Stor-Malmö och utanför storstadsområdena gäller det omvända, runt 60 procent av lägenheterna är hyresrätter.

Av de 25 565 nybyggda lägenheterna i flerbostadshus är 2 099 klassificerade som studentlägenheter.
Detta är det högsta antalet studentlägenheter som färdigställts under ett år sedan 2004 då 2 751 lägenheter blev färdiga.

Även 1 451 lägenheter för äldre och funktionshindrade färdigställdes under 2015.

 

 

Så många lägenheter byggdes 2015Av de nybyggda lägenheterna i flerbostadshus så fanns 59 procent i något av de tre storstadsområdena. Foto: Susanne Bengtsson

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 
 

 
 
 
 
 
-->