Så ska Västlänken bli billigare

 
 • Möjlig utformning av plattform på Station Centralen. Illustration: Metro Arkitekter

  Möjlig utformning av plattform på Station Centralen. Illustration: Metro Arkitekter

 • Bo Larsson, projektchef Västlänken. Foto: Kasper Dudzik

  Bo Larsson, projektchef Västlänken. Foto: Kasper Dudzik

 • Lillian Brunbäck, Trafikverkets upphandlingsansvarige i Västlänken. Foto: Christiaan Dirksen

  Lillian Brunbäck, Trafikverkets upphandlingsansvarige i Västlänken. Foto: Christiaan Dirksen

 • Berth Larsson, regionchef Peab.

  Berth Larsson, regionchef Peab.

Föregående
Nästa
 

ECI-kontrakt kan göra Västlänken billigare.

I två av de sex entreprenaderna för det västsvenska järnvägsprojektet testar Trafikverket denna – för dem helt nya – samverkansmodell.

- Jag tror att det här är framtiden. ECI kommer att ge mer järnväg för pengarna, säger Berth Larsson, regionchef på Peab, som är först ut testa detta samarbete.

Trafikverket håller på och handlar upp entreprenörer för Västlänkens sex entreprenader.

De två upphandlingar som redan är klara är unika på så sätt att man testar en ny samverkansmodell. Upphandlingen av huvudentreprenaderna Olskroken och Centralen  är nämligen utförda enligt kontraktsmodellen ECI, Early Contractor Involvement. ECI innebär att entreprenören kommer in tidigt i projektet, kan påverka från start och har ett tätt samarbete med beställaren.

- ECI är en typ av partnering, men med ännu högre samverkansgrad. Det blir en drivkraft för entreprenören att hitta smarta lösningar och därmed spara pengar, säger Bo Larsson, projektchef på Trafikverket.

Etapp Olskroken, med en kalkyl på cirka 1,5 miljarder tilldelades Peab, med WSP och Infranord som partners, redan i december 2015. Det betyder att de är först ut att testa denna samverkansmodell.

- Prekvalificeringen gick till så att entreprenörerna fick träffa en jury och presentera sina anbud. 70 procent mjuka parametrar och 30 procent hårda, det vill säga pris, avgjorde upphandlingen. Sedan kom vi överens om ett riktpris. Går vi under det priset delar vi fifty fifty på vinsten, berättar Bo Larsson.

Olskroken är en central knutpunkt i järnvägssystemet i Göteborg och Västsverige. Här möts fem banor, de flesta i samma plan. Trafiken utgörs av såväl person- som godståg. Nya spår ska byggas för att separera godstrafiken från persontrafiken genom att järnvägsspåren får korsa varandra i olika nivåer.

I fas 1 ska samverkansorganisationen genomföra planering, projektering, framtagande av riktpris med mera. Fas 2 omfattar en totalentreprenad med detaljprojektering och byggande.

- Vi sitter nu ner med beställare och samarbetspartners och planerar för fullt hur vi ska bygga. Det är en lång uppstartssträcka eftersom byggstarten är planerad till 2018. Det är en lite ny situation för oss att vara så involverade i projektet utan att bygga, säger Berth Larsson, regionchef på Peab anläggning Väst.

Enligt honom har Peab erfarenhet av andra samverkansentreprenader, men inte av ECI och inte med Trafikverket som beställare.

- Det är roligt att vara först ut med denna nya samverkansform och det ska bli spännande att arbeta så tätt med vår beställare redan från planeringsfasen. Det är en stor fördel att så många krafter är med från början och att samverkan sker i stort sett från dag ett. Vi är övertygade om att detta kommer att leda till ett bättre resultat och att det blir mer järnväg för pengarna. Jag tror personligen att ECI är framtidens samverkansform och vi på Peab är jättestolta över att vi får vara föregångare i branschen med detta stora projekt .

NCC är den andra entreprenör som tilldelats ett ECI-kontrakt för ombyggnaden av centralen.  NCC har COWI och Tyréns som samarbetspartners. Upphandlingen blev klar i somras, efter att den överklagats och hamnat hos Kammarrätten. Entreprenaden omfattaren pendeltågsstation under jord samt cirka två kilometer tågtunnel. Trafikverket har budgeterat den aktuella etappen till cirka 3 miljarder kronor.

- Vi kommer in i ett väldigt tidigt skede och har en projekteringsfas på 1,5 år innan vi bestämmer riktkostnad. Jag tror det är en fördel att använda sig av den erfarenhet som finns tidigt i projektet. Mycket avgörs i tidiga skeden. Senare kan det vara för sent att ändra eller så kostar det stora summor att rätta till, säger Svante Hagman, chef NCC Infrastructure.

Att Trafikverket valt att testa ECI i projekt Västlänken är lite av en slump.

- Idén föddes under en marknadsdialog redan 2012-13 då vi bjöd in 25 företag från 12 länder för att diskutera hur vi skulle jobba med Västlänken. Vi fastnade då för denna modell, som är vanligare i till exempel England, Australien och Holland.  Jag är glad att vi hade dialogen i ett så tidigt skede då vi var mottagliga för nya idéer och inte hade låst oss vid andra lösningar, säger Lillian Brunbäck, Trafikverkets inköpsansvarige i projekt Västlänken.

Övriga entreprenader i Västlänken kommer att upphandlas som traditionella totalentreprenader. Förfrågningsunderlag för Haga kommer att gå ut i november och för  Korsvägen och Kvarnberget i februari-mars nästa år.  

FAKTA VÄSTLÄNKEN

 • Västlänken är en ny järnvägsförbindelse för pendel- och regiontåg och tre nya stationer i Göteborg.
 • Med Västlänken får Göteborg tre nya pendeltågsstationer i centrala lägen; vid Göteborgs central, vid Haga och vid Korsvägen.
 • Västlänken kommer att bli cirka åtta kilometer lång. Drygt sex kilometer av den dubbelspåriga järnvägen kommer att gå i tunnel under centrala Göteborg.
 • Fyra av  sex kilometer långa tunnel kommer att gå genom berg, där man spränger sig fram. Två kilometer kommer att gå i lera, och där används i stället cut-and-cover-teknik.
 • Trafikverket har delat in arbetet i sex entreprenader. Fem av entreprenaderna utgår från en geografisk indelning av Västlänkens sträckning. Till det kommer en övergripande entreprenad för så kallade BEST-arbeten. BEST-arbeten står för arbete med bana, el, signal och tele.
 • Entreprenaderna Olskroken tilldelades under slutet av 2015 (Peab), och Centralen 2016 (NCC).
 • Kostnaden för Västlänken är beräknad till 20 miljarder kr i 2009 års prisnivå.

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!