Småföretagare avstår från att söka stöd i coronakrisen

 
Småföretagare avstår från att söka stöd i coronakrisenFoto: Getty Images Tre av tio småföretagare ansöker inte om coronastöd – trots behov.  

– Att många småföretagare inte bryr sig om att söka stöd trots att de behöver visar att krisåtgärderna inte har varit anpassade till deras verklighet. Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag, men tyvärr stängs många små företag ute från de flesta stödpaketen, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Vismas undersökning visar att åtta av tio småföretagare, 78 procent, inte har ansökt om något av de stöd som regeringen har sjösatt under den pågående coronakrisen. Bland dessa uppger tre av tio, 28 procent, att de behöver stöd men ändå har avstått från att ansöka om någon del av krisåtgärderna. 

Orsakerna varierar:
  • 9 procent har avstått för att de inte omfattas på grund av företagsform.
  • 7 procent för att de inte omfattas av andra skäl än företagsform
  • 6 procent för att de bedömer att det stöd de kan få är för litet för att motivera en ansökan.
  • 6 procent för att de saknar tillräcklig kännedom om åtgärderna.
  • Dessutom uppger en mindre andel i undersökningen att de har ansökt, men nekats stöd.

 Företagare som driver enskild firma omfattas inte av stora delar av stödpaketen.

– För att säkra sysselsättning och välfärd måste staten lyfta bort fler akuta kostnader, även från småföretagen. På längre sikt gäller det att stärka den ekonomiska grundtryggheten för småföretagare och underlätta snabb omställning för alla vars verksamhet slås ut av coronapandemin, säger Boo Gunnarson.

I Sverige finns en omkring en miljon företag, varav den överväldigande majoriteten är små bolag med upp till nio anställda. I Vismas undersökning uppger varannan småföretagare, 50 procent, att de påverkas negativt av coronakrisen.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes via e-post mellan den 12 maj och 15 juni 2020. Majoriteten av svaren samlades in under mätperiodens sista vecka. Sammanlagt svarade 1 761 småföretag på följande frågor:
–Påverkas ditt företag av coronakrisen?
–Regeringen har lanserat flera stödpaket för att hjälpa företag som drabbats av coronakrisen, exempelvis omställningsstöd, korttidspermittering och utökade lånemöjligheter. Har du i någon form tagit del av stödet?
–Vad är anledningen till att du inte har sökt eller fått del av något av stöden?


Den geografiska spridningen av de svarande motsvarar ett statistiskt urval. 

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!