Gästbloggen
 

Sökes: Akustisk strategi

Alla håller med om att en god ljudmiljö är avgörande för komforten i kontorsfastigheter. Men vid alltför många ny- och ombyggnadsprojekt missar man att skapa lokaler som är optimala för de som ska arbeta och vistas i dem. Det saknas allt för ofta en akustisk strategi som säkerställer att lo...

+ Read more


Alla håller med om att en god ljudmiljö är avgörande för komforten i kontorsfastigheter. Men vid alltför många ny- och ombyggnadsprojekt missar man att skapa lokaler som är optimala för de som ska arbeta och vistas i dem. Det saknas allt för ofta en akustisk strategi som säkerställer att lokalernas ljudmiljö optimeras för den aktivitet som de ska användas till. 

Hur kan det komma sig att ljud fortfarande är en av de vanligast förekommande störningarna i arbetslokaler? En orsak är att planeringen för ljudmiljön ofta faller bort under byggresans gång och istället väljer man en enkel lösning utan att tänka på konsekvenserna. Byggnadskrav i all ära, men små enkla tips och förklaringar till slutanvändaren om vilka steg man ytterligare bör ta i inrednings- och brukarskedet är skillnaden mellan en ljudlig succé och eller bullerfiasko.

Hörseln är en försvarsmekanism, ständigt påkopplad. Den registrerar alla ljud som når vårt öra för att avgöra om det är en fara eller inte. Vi bombarderas av en mängd ljud varje dag, och många av dessa ljud är onaturliga. Alla maskiner, installationer, telefoner med mera är såklart onaturliga ljud för våra stenålderskroppar. Även alla ljud som studsar tillbaka påverkar vår hörsel negativt, ökar stressen och bidrar till att minska vår koncentrationsförmåga.

Kontoret - en kommunikationskanal
Men när vi vistas i naturen hör vi ljudet bara en gång. I naturen finns inga hårda plana ytor som väggar, golv och tak som reflekterar och förstärker ljud. Evolutionen har gjort oss anpassade för ”naturens ljudkuliss”. En kontorsbyggnad, däremot med dess hårda plana ytor är en onaturlig miljö för vår hörsel.

Vi har idag alla tekniska hjälpmedel för att jobba var som helst, ändå behöver vi ett kontor att gå till. Välmående företag lägger stor vikt på samarbete, där medarbetarna kan interagera och lära sig av varandra. Kontoret är med andra ord till för kommunikation. Grunden för att skapa goda förutsättningar för kommunikation är att förstå hur rösten fungerar och hur hörseln fungerar och hur miljön påverkar slutresultatet.

Ljudet kan hjälpa eller stjälpa
Det är därför vi behöver en akustisk strategi. Den hjälper till att så långt som möjligt emulera ”naturens ljudkuliss” i en fastighet. Inför varje ändring av konstruktion, materialval och inredning i en fastighet, ska vi kunna besvara frågan om förändringen hjälper eller stjälper den aktivitet som faktiskt ska ske i rummet. Hur påverkar förändringen taluppfattningen och hörandet?

Den akustiska strategin informerar om hur byggnaden är tänkt att användas. Där står även vad man bör tänka på i inredningsfasen för att stödja den aktivitet som ska ske i olika lokaler. Strategin innehåller både mänskliga och tekniska frågor. Det mänskliga handlar ofta om enkla tips på hur vi människor bör bete oss i de olika miljöerna: hur vi får ett bra akustiskt beteende och hur vi bör placera oss på kontoret. Den hjälper dig till exempel att förklara för en brukare hur ett konferensrum är skapt för att underlätta tal och tydligt hörande. Det hjälper brukaren att definiera ett ”tyst rum”, eller hur en öppen kontorsmiljö är planerad för att minimera spridningen av tal.

Kort sagt: En akustisk strategi hjälper dig att göra medvetna val under bygg- och inredningsfasen som gör varje lokal ljudanpassad för de aktiviteter som ska ske där. Dessutom får brukaren en manual på köpet.
Varför jobbar vi inte mer på detta sätt i Sverige?

 

Frans Davidsson, Konceptutvecklare kontorsmiljöer
Saint-Gobain Ecophon

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Read less

Presentation

Här publiceras inlägg från gästskribenter som ger sin syn på branschen.

Taggar