Staffan Andersson

 

1) Hur är det att jobba som byggchef? 

Det bästa med att vara byggchef är att det är väldigt varierande. Det gör jobbet både stimulerande och utvecklande. Att få se ett mycket tydligt resultat  av mitt teams arbete gör mig stolt.

2) Hur ser din arbetsdag ut?

  Ingen dag är den andra lik, ofta handlar det om att finnas tillgänglig för kunder och personal.  En förmiddag kan innehålla skyddsrond, byggmöte eller ledningsgruppsmöte, en eftermiddag kan innehålla utvecklingssamtal, studiebesök och kundträff. Jag försöker alltid hålla lite luckor i kalendern under dagen för att vara kunna vara tillgänglig.

3) Hur ska en bra ledare vara? 

 Som ledare är den viktigaste uppgiften att samla ditt team mot ett gemensamt mål och få alla att känna sig delaktiga så att vi tillsammans når målet. Gruppmedlemmarna har oftast olika styrkor och intresse, det gäller att skapa att team där dessa egenskaper utnyttjas på ett bra sätt. Som chef är jag en vikig kulturbärare och måste agera som föredöme.

4) Hur tror du att byggchefens roll kommer att påverkas i framtiden i takt med att byggbranschen förändras?

Som chef måste jag vara lyhörd för de förändringar som sker i branschen och i samhället. De senaste åren har vi arbetat mycket med miljö och arbetsmiljöfrågor. En aktuell fråga som vi i Skanska driver är mångfaldsarbetet, här har byggbranschen en stor förbättringspotential för att bättre ta vara de olika kompetenser som finns i vårt samhälle.

Staffan AnderssonFoto: Skanska.

FAKTA

Namn: Staffan Andersson.

Befattning: Projektdirektör Malmö Live.

Ålder: 47.

Bor: Höör i Skåne. 

Familj: Fru och två söner 14 och 16 år.

Intressen: Familjen, hus, resor,  jakt och MC.

Karriärväg: Civilingenjör Väg- och Vatten Lund, på Skanska sedan 1993 i rollerna: Konstruktör, projektingenjör, projektchef, distriktschef, projektdirektör.

Ledarskapsmotto: Våga ge dina medarbetare mycket ansvar, men ställ alltid upp när de behöver stöd.

 

 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!