Trender som förändrar byggbranschen - Drönare

 
Trender som förändrar byggbranschen - Drönare

Detta är en annons från Arkitektkopia.

Smart teknik tar allt större plats på byggen. Drönaren är kanske en av de manicker
som fått mest betydelse i det dagliga arbetet. Dessa används bland annat för att
skapa överblick vid anläggningsarbeten, beräkna massan av ett material och samla
underlag inför renoveringsbeslut.

Underlättar beslut och dialog
En drönare kan med fördel användas redan innan byggstart för att samla underlag
till beslut. De bilder du samlar in kan i dataprogram bli till informativa modeller av
det planerade bygget. Det hjälper dels beslutsfattare att förstå vad de faktiskt ska
fatta beslut om och dels bidra till en mer transparent medborgardialog.

Beräknar massor
Drönaren kan flyga över en jord- eller grushög och ta ut mätpunkter för att beräkna
massan av materialet. Det är en avsevärd effektivisering av en vanligtvis manuell
process som går ut på att två eller flera personer till fots mäter ut punkterna. På
samma sätt kan du även räkna ut hur mycket fyllningsmaterial som behövs.

Ger dagliga statusrapporter
Med exempelvis 3D-printade modeller kan du i början av ett projekt få en bra
överblick över ett bygge. Men hur gör man när bygget pågår för att se hur det
ändras från dag till dag? Jo man flyger en drönare över platsen. Dessa färska
fotografier eller filmer utgör sedan underlag för den dagliga planeringen. Istället
för att förklara var väggar ska resas eller material lämnas av kan du peka på bilden.
Det blir inte tydligare än så.

Finslipar arbetsmoment
Vissa arbetsmoment är svåra att utvärdera i detalj. Sprängningar är en sådan
sak. Med drönaren kan du filma momentet och sedan i slow motion gå tillbaka
och se hur sprängningen gick och om några delar behöver justeras till nästa
gång.

Pekar ut renoveringsbehov
Du som förvaltare kan använda drönare för att lättare kartlägga renoveringsbehovet
på en byggnad. Drönaren ger dig ögon på alla delar av byggnaden,
inga vinklar är för svåråtkomliga. Du slipper dessutom hyra in specialutbildad
personal för exempelvis höghöjdskontroller. Drönarinformationen blir sedan
underlag för planering, beslut och kostnadsberäkningar.

Bidrar till ökad säkerhet
Tack vare drönarens enorma kapacitet att se över stora områden så används
de ofta för övervakning. De reducerar inte bara antalet stölder utan skapar
också förutsättningar för en säker jobbvardag för de som vistas där.

Samla drönarinformationen i Byggnet
All information som drönaren samlar in behöver dock lagras någonstans
där behöriga personer alltid har tillgång till dem. Byggnet är platsen.
Här kan du kan dela och lagra dokument, bilder, filmer, ärenden
och uppgifter på ett och samma ställe.

LÄS MER OM Byggnetpaketen!

  

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!

 
 
 
 
-->