Undvik dyra fallgropar med smart utformad betongstomme

 
Detta är en annons från Abetong AB.Med enkla medel går det att undvika många dyra lösningar när betongstommen utformas. Utan att tumma på vare sig kvalitet eller estetik. Genom att tänka efter före och göra medvetna val skapar du positiva effekter i flera led.

Hur betongstommen utformas påverkar i stor grad priset på ett byggprojekt. Generellt kan man säga att en utformning med många små betongelement och mycket detaljer leder till högre produktionskostnader och dyrare montage. Större betongelement är oftast enklare och mer tidseffektivt att montera än små betongelement.

Medvetna val gör stor skillnad
– Det finns många möjligheter att undvika kostnadsdrivare i projekten redan på planeringsstadiet. Exempelvis när det gäller isolering så kan medvetna val göra stor skillnad. Om du minskar väggtjockleken genom att välja en tunnare isolering med samma isoleringsförmåga, får du en större uthyrningsbar yta där merkostnaden är klart mindre än vad marknaden betalar för den ökade ytan, säger Magnus Fridvall, divisionschef Abetong Hus Syd.

Väggtjockleken är särskilt tänkvärd i lägen där bygglov och tomt begränsar byggnadens yttermått, till exempel vid förtätningar, men där man vill maximera den säljbara eller uthyrningsbara ytan. I en situation där bygglovet och tomten begränsar byggnadens yttermått finns en god ekonomi att minska väggtjockleken och välja en ökad isoleringskvalitet. (Se räkne-exempel i faktaruta.)

Hus som sticker ut i mängden
Många uppskattar även en mer estetiskt tilltalande utformning med slankare fönstersmygar och dörrar. Och med en smart ritad betongstomme med stora betongelement lägger du faktiskt inte bara god grund för ett kostnadseffektivt bygge.

– Tvärtemot vad många kanske tror så skapar dessutom de här medvetna valen utrymme att ge husen en unik karaktär och personlig prägel. De pengar du sparar in på produktion och montage av betongstommen kan du i stället lägga på exempelvis en utsmyckad fasad eller något annat som får byggnaden att sticka ut i mängden, säger Magnus Fridvall.

Använd dig av Abetongs expertis
– Många av våra kunder uppskattar att bolla de här frågorna med oss på Abetong i ett tidigt skede. Den kunskap vi sitter på blir ett viktigt verktyg i processen. Vi för ofta en dialog med arkitekten kring generella frågor som höjder, längder, storlekar och fogar inför ett byggprojekt. En tidig dialog tillsammans med en bra planering i projektering och produktion ger ett bra flyt och bästa ekonomi i ditt byggprojekt, säger Magnus Fridvall.
Ett räkne-exempel
Minskad väggtjocklek 80 mm
Merkostnad fasadvägg 300 kr/m2 ger ca 12000 kr/m2 BOA
Försäljningspris bostadsrätt 25000-75000 kr/m2 BOA beroende på stad och läge

 

Tips för att undvika kostnadsdrivare
  • Undvik vändväggar och minska transportkostnaderna genom att hålla våningshöjden inkl bjälklag till max 3,70 m även på bottenplanet.

  • Välj rätt isoleringskvalitet. Med höga kvadratmeterpriser kan en högvärdig tunn isolering användas för att maximera den uthyrningsbara ytan.

  • Placera fönster och balkonger i linje vertikalt.

  • Undvik för djupa balkonger. Max djup utan dragstag är 2,40 m. Men ett djup inom 2,0 m minskar armeringsmängden väsentligt.

  • Använd väggtjockleken för att skapa liv i fasaden. Överlappande väggelement ger indrag eller burspråk i fasadlinjen.

  • Undvik småelement både i fasad och i innerväggar.

  • Upprepningar av dörr- och fönstermått sänker kostnaderna.

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!

 
 
 
 
 
-->