Utmanande grundläggning i Göta älv

 
 • Foto: Susanne Bengtsson

  Foto: Susanne Bengtsson

 • Hisingsbron, centralenområdet och kajstråket. Illustration: Tomorrow/stadsbyggnadskontoret

  Hisingsbron, centralenområdet och kajstråket. Illustration: Tomorrow/stadsbyggnadskontoret

 • Bron har beslutats vara en lyftbro, som i grundläge ska få en segelfri höjd på 12 meter, och upplyft 28 meter. Bild: DISSING WEITLING architecture

  Bron har beslutats vara en lyftbro, som i grundläge ska få en segelfri höjd på 12 meter, och upplyft 28 meter. Bild: DISSING WEITLING architecture

 • Bo Björklund. Foto: Göteborg stad

  Bo Björklund. Foto: Göteborg stad

Föregående
Nästa
 
Borrade eller slagna pålar?

Göteborg stad har valt att använd båda metoderna vid byggandet av brostöden till nya Hisingsbron över Göta älv, även om den ena metoden är ett oprövat kort i sammanhanget.

– Metoden att borra ner stålrörspålar är oprövad på 100 meter djupa pålar, men den är skonsam mot omgivande anläggningar som den intilliggande Göta Älv ron, säger Bo Björklund, projektledare projektering på Trafikkontoret i Göteborg stad.


Enligt beställaren, Trafikkontoret i Göteborg stad, ska nya Hisingsbron bli mer än en bro. Den ska fylla många funktioner. Bron ska bli en länk mellan människor och stadsdelar, en viktig pusselbit i stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg.

I augusti 2016 fattade Trafiknämnden beslut att utse JV Skanska-MTH Hisingsbron HB till huvudentreprenör för byggnationen av Hisingsbron, och den 14 november 2016 startade byggnationen av den nya bron, som byggs som en lyftbro.

Sedan sommaren 2017 pågår grundläggningsarbeten i vattnet, och för tillfället främst på södra sidan. Det som pågår är gjutningen av bottenplattan för tråget samt väggar för rampen på Hisingssidan. Vidare förbereds inom de två spontgroparna invid farleden för de borrade stålrörspålarna.

– Grundläggningen är en av de stora utmaningarna i det här projektet. Det är hundra meter ner till fast berg, säger Bo Björklund, projektledare på Trafikkontoret i Göteborg stad.

Grundläggningen utförs med olika metoder. Dels slår man ner 149 stålrörspålar, som har varierande längder på 69-96 meter. Men beställaren har även valt en annan metod som är skonsammare på flera sätt. 225 stålpålar ska borras ner i älven i upp till hundra meter djupa hål.

– Fördel med borrade stålrörspålar är att metoden är skonsam mot omgivande anläggningar. När vi borrar minskar massundanträngningen mot omgivningen, vilket är bra med tanke på den intilliggande gamla Götaälvbron. Ur bullersynpunkt är det också bra att borra jämfört med konventionell slagning, säger Bo Björklund.

Nackdelen, å andra sidan, är att metoden är långsammare än slagna pålar och det krävs mer kringarbete vid drivningen. Metoden är också oprövad på 100 meter djupa pålar. Därför gjordes provpålning innan förfrågningsunderlaget gick ut på förfrågan.

Anders Johansson är Blockchef Grundläggning på Skanska och han menar att metoden med att borra är unik.

– Det unika är djupet. Mig veterligen har man inte borrat till det djupet i Sverige tidigare. Vi använder en speciell borrigg som kan borra pålar upp till 2000 millimeter i diameter, som vi var först med i Sverige och som det bara finns ett fåtal av i Europa.

Det finns två stora spontgropar, 50 x 20 meter, ute i vattnet. Entreprenören har valt att påla stående på betongplattan istället för att borra från pråmar.

– Vi är snart färdiga med det första stödet, som vi började med i april i år. Det blir fyra borrade brostöd. I de övriga slår vi ner stål- eller betongpålar, säger Anders Johansson.

Den befintliga Göta Älvbron, som byggdes 1939, är uttjänt. Det går dock inte att riva den nuvarande och hårt trafikerade bron innan en ny har byggts, eftersom Hisingen då skulle förlora sin spårvägsförbindelse med fastlandet.

– Den gamla älvbron börjar bli väldigt trött, men vi håller den vid liv. Det är särskilt klaffen som måste bevakas, säger Bo Björklund.

2020 ska Hisingsbron vara färdigbyggd och öppnas för bil- och busstrafik. 2021 öppnas den för spårvagnstrafik. Götaälvbron beräknas vara riven försommaren 2022.

 
FAKTA HISINGSBRON

 • Den nuvarande Götaälvbron invigdes 1939. Från början hade den fyra körfält och dubbelspår för spårvagnarna. På 50-talet breddades den med gång- och cykelbanor på båda sidor av bron.
 • Den nya Hisingsbron blir 40 meter jämfört med Götaälvbrons 27 meter. Bron har körfält för både spårvagnar, bussar och bilar. Men också cykelbanor och gångbanor.
 • Bron är 12 meter hög, och öppningsbar till 28 meter.
 • På vägen fram till bron ska det bli blandade kvarter med butiker och restauranger som kantar vägen till brofästet.På själva bron ska det bli balkonger där man kan sitta.
 • Hisingsbron har ritats av den danska arkitektbyrån Dissing + Weitling. De vann arkitekttävlingen med sitt förslag Arpeggio.
 • JV Skanska-MTH Hisingsbron HB utsågs till totalentreprenör för byggnationen av Hisingsbron.
 • Anbudssumman för entreprenören som tilldelades arbetet var 2,0 miljarder i prisnivå 2016. Summan 3,5 miljarder för Hisingsbron är den totala budgeten i 2009 års kostnadsnivå.
 • Anbudssumman för entreprenören är 2,0 miljarder i prisnivå 2016. Totalt kommer brobygget att kosta 3,5 miljarder kronor.
Källa: Göteborg stad

 

 

Taggar

Bro Göteborg

 

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se