Utreder småhusbyggandet

 

Det byggs för få småhus i storstadsområdena, anser regeringen.

Boverket har nu därför fått i uppdrag att undersöka orsakerna till det och se över var det finns förutsättningar att bygga mer.

Boverket ska ta reda på varför det byggs så få småhus i storstadsregionerna och hur ett ökat byggande kan integreras med den pågående urbaniseringen och en hållbar stadsutveckling.

Boverket ska också efter samråd med kommunerna undersöka i vilka områden det skulle kunna byggas fler småhus.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 29 maj 2015.

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!