Utvecklar helt nytt kvarter i trä

 
Utvecklar helt nytt kvarter i träÅrstafältet. Bild: White På Årstafältet planeras ett nytt område med 6000 nya bostäder och 15 000 invånare. Våren 2018 startar staden sina markarbeten och cirka två år senare kommer de första husen att börja byggas.

White i samarbete med byggherrarna Nordfeldt och Lindbäcks har vunnit Stockholms stads markanvisningstävling med sitt förslag I Symbios,  som bland annat innehåller 180 bostäder i trähus.

Nordfeldt och Lindbäcks samarbetar för att utveckla ett trähusbyggande som går från hus till kvarter och stad. Stockholms stad har beslutat ge byggherrarna Nordfeldt och Lindbäcks en markanvisning på Årstafältet för att utveckla dessa tankegångar i tre kvarter, med olika hustyper, en levande huvudgata och ett torg vid en av stadsdelens entréer.  

I förslaget ”I Symbios” finns 141 lägenheter och 39 radhus med olika hustyper och varierade hushöjder, från två till nio våningar.

– Det är roligt att vi får möjlighet att visa det industriella trähusbyggandets bredd och variationsmöjligheter, säger Wilhelm Risberg, vd Lindbäcks Boende AB, i ett pressmeddelande.

I husen används trä som material i stomme, tak, bjälklag, fasader och balkonger. Garage, källarplan och entréplan längs huvudgatan uppförs i betong eller stål men trä kompletterar i entrévåningens fasader. Trapphus och hisschakt byggs därför med fördel i betong. Resultatet blir vackra hus med bra klimat, hög trivselfaktor och socialt välbefinnande.

Stadens bedömningsgrupp säger att ”förslaget ger möjlighet till rationellt byggande men med stor variation, samtidigt som beprövad teknik används. Förslaget demonstrerar på ett övertygande sätt att industriellt byggande i trä inte innebär likadana hus, att det industriella inte står i motsats till flexibilitet och att det industriella byggandet inte är ett hot mot god arkitektur”.

Att det föreslagna parkeringsdäcket under radhuslängan ger möjlighet att bidra till att lösa parkeringsfrågan för intilliggande kvarter, samtidigt som mark frigörs till gröna bostadsgårdar, lyfts också fram av juryn.

– Vi bygger hus men ser oss som stadsbyggare som skall samverka med andra offentliga- och privata aktörer vid Årstafältets utbyggnad, säger Hasse Johansson på Nordfeldts som tillsammans med Jan Larsson på White arkitekter i Göteborg arbetat fram förslaget.

– Vår ambition är att medverka till ett trähusprojekt värt att uppmärksamma säger Gunnar Nordfeldt, vd på Nordfeldts AB, i pressmeddelandet. Vi tänker bygga Europas finaste trähuskvarter med olika byggsystem för att bidra till en stadsdel som blir upplevelserik och varierad. Här förenas urbant stadsliv med en strävan att stärka boendes tillgång till gröna värden och biologisk mångfald. Höga hus varvas med låga. Gator har olika puls och gränder ger kopplingar mot omgivningen.

 

 

 

 

Taggar

Årsta Trähus

 

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb