Vilket projekt vinner årets ROT-pris?

 
 • Råcksta Herrgård Foto: Peo Bengtsson

  Råcksta Herrgård Foto: Peo Bengtsson

 • Råcksta Herrgård Foto: Peo Bengtsson

  Råcksta Herrgård Foto: Peo Bengtsson

 • Eastmaninstitutet. Foto: Johan Dehlin

  Eastmaninstitutet. Foto: Johan Dehlin

 • Eastmaninstitutet. Foto: Björn Lofterud

  Eastmaninstitutet. Foto: Björn Lofterud

 • Vasateatern. Foto: Ulf Hinds

  Vasateatern. Foto: Ulf Hinds

 • Vasateatern. Foto: Ulf Hinds

  Vasateatern. Foto: Ulf Hinds

 • Fittja People's Palace. Foto: Erik Mårtensson

  Fittja People's Palace. Foto: Erik Mårtensson

 • Fittja People's Palace. Foto: Erik Mårtensson

  Fittja People's Palace. Foto: Erik Mårtensson

 • VAC Ängby Park. Foto: Joakim Persson Furusten

  VAC Ängby Park. Foto: Joakim Persson Furusten

 • VAC Ängby Park. Foto: Joakim Persson Furusten

  VAC Ängby Park. Foto: Joakim Persson Furusten

Föregående
Nästa
 
Vilket projekt tar över titeln efter det stora bergrumsgaraget?
Stockholm Byggmästareförenings har nominerat fem kandidater till ROT-priset 2017, med den gemensamma nämnaren att byggherren har haft ambitionen att ge byggnaden en förlängd brukstid.

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris uppmärksammar ombyggande i Stockholm. I år tävlar fem projekt om utmärkelsen och årets vinnare presenteras på ett frukostmöte fredagen den 19 maj i Kulturhuset.

De nominerade bidragen till ROT-priset är alla goda exempel på arbeten där byggherren har haft ambitionen att ge byggnaden en förlängd brukstid. Tillsammans med byggentreprenörer och arkitekter har det också för en del av fastigheterna skapats ett nytt sammanhang genom de nya verksamheterna och de människor som dras till dessa.

Bergrumsgaraget har utsågs till vinnare 2016. Vin & Sprits gamla lager- och produktionslokaler i Årstadal har förvandlats till ett gigantiskt underjordiskt garage som kommer att rymma drygt tusen fordon och lokaler på 6 000 kvadratmeter för kommersiell verksamhet.

Årets nominerade till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017:

Råcksta Herrgård:
Den anrika byggnaden från 1700-talet har under många år fungerat som kontorslokaler för Vattenfall och därefter använts som bostäder. Den nyligen genomförda renoveringen innebar att byggnaden återigen anpassades till bostadsanvändning och arbetet har skett i nära samråd med byggnadsantikvarisk expertis. De gamla rumsstrukturerna har återanvänts, golvsocklar har återskapats och samtliga takmålningar har omhändertagits och getts en stor och naturlig del i lägenhetsmiljöerna.
Beställare: Urban Properties
Byggentreprenör: Norrsidans Bygg AB
Arkitekt: A-Sidan Arkitektkontor AB
Adress: Vemdalsgatan 4, 162 74 Vällingby

Eastmaninstitutet:

Eastmaninstitutet är för många synonymt med tandvård. Det q-märkta huset på Dalagatan har omsorgsfullt renoverats i enlighet med ursprungsuppförandet, en genomgripande teknisk upprustning har genomförts och lokalerna har tillgänglighetsanpassats. Syftet med den aktuella ombyggnaden var att anpassa byggnaden till moderna och ändamålsenliga lokaler, som inrymmer alla Folktandvårdens specialistmottagningar.
Beställare: Stockholms läns landsting, genom Locum AB
Byggentreprenör: MVB ÖST AB
Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor AB
Adress: Dalagatan 11, 113 24 Stockholm

Vasateatern:
Den anrika Vasateatern har genomgått en mycket speciell ombyggnad och restaurering: från att hysa renodlad teaterverksamhet har teatern varsamt byggts om till konferens- och eventlokal. Stor vikt har lagts vid bevarande av den grönklassade teaterns ursprungskaraktär och ombyggnaden har genomförts med omfattande konservatorarbeten och antikvarisk medverkan.
Beställare: KLP Fastigheter AB
Byggentreprenör: FSG Entreprenad AB
Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB
Adress: Vasagatan 19, 111 20 

StockholmFittja People’s Palace - K2:
Fastigheten på Krögarvägen 2 har fungerat som pilotprojekt för de fortsatta renoveringarna av miljonprogrammet i Fittja. Modernisering, energieffektivisering, respekt för kulturhistoriska värden samt miljömedvetenhet har stått i fokus under projektet.
Beställare: Botkyrkabyggen
Byggentreprenör: NCC, avdelning hus Stockholm
Arkitekt: Spridd
Adress: Krögarvägen 2, 145 52 Norsborg

VAC Ängby Park:
Sedan hösten 2012 är Frimurarbarnhusens gamla bostadsdelar och sjukstuga privatbostäder, medan matsalsbyggnaden, kyrksalen och skolan inrymmer Västerorts Aktivitetscenter (VAC). VAC är en verksamhet för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning och en central aktivitet är lunchserveringen där mat lagas i storkök och serveras till alla inom verksamheten. Denna aktivitet kom att i samband med ombyggnaden att kompletteras med en mer utåtriktad kaféverksamhet.
Beställare: Stena Fastigheter AB
Byggentreprenör: Reomti Bygg AB
Arkitekt: Anemon Arkitekter
Adress: Ljunglöfsvägen 2, 168 50 Bromma 

Juryn för årets ROT-pris består av:
Anna-Greta Leijon, ordförande
Jan Wejdmark, Newsec
Anders Larsson, Thetis AB
Kauno Grönberg, Janark Arkitekter AB, ROT-prisvinnare 2016

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb