Virituell visning av Nya Brunkebergstorg

 
Virituell visning av Nya BrunkebergstorgFörändringen och ombyggnaden kan ses som en återgång till platsens funktion som mötesplats. Nu presenteras visionen för Brunkebergstorg i Stockholm. Torget är under ombyggnad som en del i Urban Escape, Stockholms nya citykvarter. Här skapar Stockholms stad tillsammans med AMF Fastigheter en oas mitt i citypulsen.

AMF Fastigheter hade bjudit in till en visning av Nya Brunkebergstorg i Stockholm den 29 september. Efter att planen för Brunkebergstorg presenterats hölls en rundtur på torget där besökarna med hjälp av VR-glasögon fick uppleva det färdigställda torget så som det är tänkt att se ut våren 2017. En 360-gradig upplevelse av ett mer öppet och levande citykvarter.

Gallerian kommer att öppnas upp mot torget och här uppförs också de två livsstilshotellen At Six och Hobo.  AMF Fastigheter byter ut beläggningen mot granit och staden planterar blommande träd, placerar nya möbler och ny belysning och renoverar fontänerna som ger hela torget ett nytt liv.

Karin Wanngård (s), finansborgarråd i Stockholms stad var mycket glad över att projektet är i full gång och att Brunkebergstorg kommer att möta behovet av fler tillgängliga mötesplatser i City.  

AMF Fastigheter har tillsammans med Stockholms stad, Stena Fastigheter (Hotell Sergel Plaza) och Statens fastighetsverk ansvarat för utvecklingen av Brunkebergstorg. 


Fakta
- Brunkebergsåsen har genom åren till stor del schaktats bort. Dagens Brunkebergstorg ligger cirka 20 meter lägre än den ursprungliga åsen.
- Det går att följa torgets utveckling i kartor från 1600-talet och framåt. Torget kantades på 1800-talet av fashionabla bostäder, men kom i början av 1900-talet att kontoriseras. Under 1960-talet revs äldre bebyggelse. Torget och dess omgivning präglas idag huvudsakligen av arkitektur från 70-talet .
- Ombyggnationen av torgytan görs i etapper där den första planeras vara klar i samband med att hotellen öppnar i mars 2017. Hela torget med färdiga planteringar och nya möbler kommer att vara klart inför sommaren 2017.
- Under den första etappen av ombyggnationen renoverar Stockholms stad fontänerna, sätter upp ny belysning och planterar cirka 15 träd i 4 st upphöjda planteringar kantade av murar i grön terrazzo som man kan sitta på. 

- AMF Fastigheter lägger ny sten i grå Bohus Granit i olika format. Totalt läggs cirka 3000 kvadratmeter sten. AMF Fastigheter lägger dessutom ny markvärme längsmed fasaden på torget och i trottoaren längs Malmtorgsgatan.
- AMF Fastigheter öppnar upp från Brunkebergstorg mot Gallerian där Herkulesgatan tidigare gick mellan två hus. Öppningen länkar samman Brunkebergstorg med Kockstorg och Kungsträdgården.
- Förändringen och ombyggnaden kan ses som en återgång till platsens funktion som mötesplats. Brunkebergstorg är en viktig del av det nya kvarteret Urban Escape och Stockholm city.
- Urban Escape Stockholm växer fram i kvarteret mellan Hamngatan, Regeringsgatan och Brunkebergstorg och består av fem fastigheter, fyra gator och två torg.
- Urban Escape Stockholm kombinerar kontor, hotell, handel, restauranger, mötesplatser och servicetjänster. Byggperioden pågår från sommaren 2014 till våren 2018 och utökar fastighetsarean från befintliga 95 000 kvadratmeter till cirka 130 000 kvadratmeter.
- Urban Escape Stockholm omfattar 62 000 kvadratmeter för moderna och flexibla kontor, 29 000 kvadratmeter för hotell och konferens, och 38 000 kvadratmeter för handel och restaurang.

Jenny Marcuson Fors

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 


 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!