Hur ska arbetslivskriminaliteten i byggbranschen lösas?

Här är partiernas förslag som ska råda bot på fusk och mygel i byggbranschen.