Så vill partierna lösa cementkrisen

De åtta riksdagspartierna svarar på valets heta knäckfrågor.