Stopp för flera byggen efter inspektion

Risk för fallolyckor och brister i hantering av personalliggare.