Nyheter

Stopp för flera byggen efter inspektion

Vid inspektionen upptäcktes bland annat säkerhetsbrister vid arbete på hög höjd. Bild: Arbetsmiljöverket

Vid en myndighetsgemensam insats på byggarbetsplatser i Härjedalen i veckan upptäcktes flera arbetsmiljörisker. Enligt Arbetsmiljöverket och Skatteverket var en del brister så allvarliga att arbetet stoppades på plats.

Inspektionerna utfördes mellan 22 och 24 februari vid byggarbetsplatser i Funäsdalen, Vemdalen, Storhogna och Klövsjö. Flera byggföretag kontrollerades. Myndigheterna var främst där för att inspektera arbetsmiljörisker och att arbetstagare är inskrivna i personalliggare.

Totalt 16 byggföretag

Totalt inspekterades 16 byggföretag. Inspektionerna resulterade i flera omedelbara förbud mot fortsatt arbete där det fanns risk att falla från höga höjder. Det fanns även, enligt Arbetsmiljöverket, brister i arbetsmiljöplaner som ska beskrivna riskerna på byggarbetsplatsen samt i säkerheten kring maskiner, farliga kemikalier och städning. Arbetsmiljöverket kommer nu att ställa krav på att bristerna ska rättas till. Det kan även bli aktuellt med sanktionsavgifter.

Återbesök visade nya brister

– Vi hittade flera brister i arbetsmiljön när vi var här i höstas och ser att det fortfarande finns ett behov av vår närvaro i området. De företag som vi nu följde upp hade tyvärr återigen brister i sin arbetsmiljö. Dessutom kan vi konstatera att det även denna gång är flera utländska arbetsgivare som inte anmäler sina arbetstagare till Arbetsmiljöverket som utstationerade, säger Maria Björklund, sektionschef på Arbetsmiljöverket.

Personalliggaren

Enligt Skatteverket kontrollerades personalliggare hos totalt 22 företag. På några byggarbetsplatser arbetade personer utan att vara inskrivna för arbetspasset, vilket är grund för avgift. Men på andra byggarbetsplatser var alla byggarbetare inskrivna i personalliggaren som de skulle. Några av byggarbetsplatserna, som besöktes för att följa tidigare kontroller, visade sig nu sköta sina personalliggare på ett bättre sätt, skriver myndigheten.

Fakta, myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet

Åtta myndigheter jobbar tillsammans för att motverka arbetslivskriminalitet. Det handlar om att stoppa fusk och regelbrott i arbetslivet. De åtta myndigheter som samverkar är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Myndigheterna gör löpande oanmälda kontroller tillsammans på arbetsplatser där det finns risk att arbetslivskriminalitet förekommer och därefter uppföljande utredningar. Varje myndighet kontrollerar utifrån sitt uppdrag och sin lagstiftning, på uppdrag av regeringen. De senaste åren har myndigheterna gjort över 6 000 gemensamma kontroller.